Problema nerespectării de către Ucraina a dreptului la educaţie în limba maternă, readusă în atenţia APCE
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Problema nerespectării de către Ucraina a dreptului la educaţie în limba maternă, readusă în atenţia APCE

Senatorul român Viorel Badea readuce în atenţia Adunării Parlamentare a Consiliului Europei problema nerespectării de către Ucraina a dreptului la educaţie în limba maternă

Luni, 25 ianuarie a.c., cu ocazia primei părţi a Sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), senatorul Viorel Badea, membru al Delegaţiei Parlamentului României la APCE, a condamnat atitudinea autorităţilor de la Kiev de a continua încălcarea obligaţiilor referitoare la asigurarea educaţiei în limbile minorităţilor naţionale, obligaţii asumate în baza Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale şi Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare.

Viorel Badea a reamintit că, la iniţiativa Delegaţiei Parlamentului României la APCE, a fost adoptată Rezoluţia 2189 (2017) a APCE, ca reacţie la Legea educaţiei din Ucraina din 2017 prin care a fost solicitat între altele avizul Comisiei de la Veneţia privind dispoziţiile din lege care îngrădeau în mod drastic educaţia în limbile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.

 mai adăugat că din păcate alte două acte normative, Legea privind limba de stat (2019) şi Legea privind educaţia secundară (2020) conţin prevederi cu impact negativ asupra drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a avea acces la educaţie în limba maternă. În acest context, senatorul Badea a amintit că, în opiniile sale din 2017 şi 2019, Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia) a conchis că acţiunea legitimă a Ucrainei de a întreprinde măsuri menite să consolideze limba oficială nu se poate face în detrimentul drepturilor lingvistice ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.
 
În final, APCE a adoptat o rezoluţie pe tema stadiului procedurii de monitorizare a Adunării pentru anul 2020, iar printre deficienţele semnalate autorităţilor de la Kiev şi pentru care se solicită remedierea se numără, în urma adoptării unui amendament, şi problematica nerespectării drepturilor lingvistice ale minorităţilor naţionale.
 
Similare
RECOMANDĂRI