Guvernul României simplifică accesul la fondurile europene cu scopul de a spori rata absorbţiei
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Guvernul României simplifică accesul la fondurile europene cu scopul de a spori rata absorbţiei

Guvernul României îşi propune să accelereze absorbţia de fonduri europene prin facilitarea implementării proiectelor pe toate Programele Operaţionale (Infrastructura Mare, Capital Uman, Competitivitate, Regional, Capacitate Administrativă). În acest sens, a fost modificată Ordonanţa de Urgenţă privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020.

Noile prevederi ale ordonanţei vizează, printre altele, lărgirea categoriilor de cheltuieli pentru care se poate aplica cererea de plată, astfel încât beneficiarii să poată opta pentru plata salariilor, subvenţiilor, burselor, premiilor şi onorariilor şi la cererea de plată, nu doar la cea de prefinanţare sau rambursare.

Prin această reglementare se flexibilizează implementarea şi se reduce presiunea de pe bugetul propriu al beneficiarului de fonduri europene. Astfel, sumele acordate operatorilor ca prefinanţare se deduc prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de aceştia până la cererea de rambursare finală. În acest fel, se vine în sprijinul operatorilor regionali pentru a implementa investiţiile din proiecte fără a fi necesar ca aceştia să facă demersuri suplimentare pentru derularea proiectelor.

O altă modificare prevede ca pentru proiectele cu parteneri transnaţionali - persoane juridice nerezidente care nu au sediu permanent pe teritoriul României - să se poată deschide cont în trezorerie prin împuternicit, pentru a putea utiliza cererea de plată.
 
Modificarea OUG 40/2015 este parte a demersului iniţiat de Guvernul României pentru simplificarea accesului la fondurile europene, având ca obiectiv o mai bună susţinere a beneficiarilor de fonduri europene.
Similare