Constantin Codreanu insistă asupra modificării numelui ţării de origine în paşapoartele cetăţenilor domiciliaţi în Republica Moldova
Sursa foto:Romanian Global News Vizualizari:

Constantin Codreanu insistă asupra modificării numelui ţării de origine în paşapoartele cetăţenilor domiciliaţi în Republica Moldova

Deputatul Constantin Codreanu a prezentat marţi în Camera Deputaţilor de la Bucureşti o declaraţie politică intitulată „Moldova este România!”, cu referire la denumirea incorectă a statului în actele de identitate româneşti ale cetăţenilor români cu domiciliul în Republica Moldova.

În declaraţia politică a parlamentarului se spune: „Cetăţenii români cu domiciliul legal în Republica Moldova sunt, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, deţinători ai paşapoartelor electronice simple în care este indicat statul de domiciliu. Aceste acte româneşti de identitate pentru libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate sunt eliberate de Serviciile Publice Comunitare pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple (SPCEEPS) din România sau de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României de peste hotare. 

Constatăm cu regret şi îngrijorare că SPCEEPS-urile din România, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României de peste hotare, nu indică, în paşapoartele cetăţenilor români cu domiciliul în Republica Moldova, denumirea oficială şi corectă a acestui stat, substituind-o tacit şi deliberat cu o denumire incorectă, a unui stat inexistent în prezent, şi anume: MOLDOVA (redat cu majuscule), termen istoric şi geografic care face parte inseparabilă din patrimoniul cultural, istoric şi identitar al Statului naţional şi unitar român şi desemnează o parte teritorială importantă din interiorul actualelor frontiere ale României.

Foarte mulţi cetăţeni români cu domiciliul în Republica Moldova ne-au contactat pentru a ne transmite consternarea şi protestul lor în legătură cu faptul deosebit de grav al substituirii tacite de către autorităţile statului român, în actele lor româneşti de identitate, a denumirii oficiale a Republicii Moldova cu termenul istoric şi geografic MOLDOVA, sugerând astfel, la unison cu propaganda antiromânească, un teritoriu al Republicii Moldova extins la vest de râul Prut până la Munţii Carpaţi, în detrimentul unităţii teritoriale a României.

Moldova, în sensul deplin, istoric şi geografic al termenului, este cu mult mai mare decât noul stat post-sovietic Republica Moldova, iar confuzia pe care o admit SPCEEPS-urile din România, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României de peste hotare fac trimitere directă la suprapunerea Republicii Moldova cu întreaga Moldovă istorică şi geografică.

Simpla utilizare de către autorităţile statului român, în actele româneşti de identitate eliberate cetăţenilor români cu domiciliul în Republica Moldova a altei denumiri decât cea a acestui stat cuprinde un imens potenţial provocator, fiind susceptibilă de manipulare politică prin limbaj scris.

În opinia noastră, substituirea denumirii Republicii Moldova cu termenul istoric şi geografic MOLDOVA sugerează modificări de frontiere şi vrea să justifice pretenţii teritoriale asupra României. Nu există nicio premisă logică, obiectivă sau, cu atât mai mult, juridică pentru menţinerea în actele oficiale eliberate cetăţenilor săi de către Statul român a acestui gen de substituire terminologică tacită, deliberată şi manipulatoare.

Din câte se cunoaşte, Declaraţia de independenţă, Constituţia Republicii Moldova şi legislaţia acesteia nu utilizează altă denumire a statului decât cea oficială: Republica Moldova. Acest stat este înregistrat la ONU cu denumirea de Republica Moldova, nu MOLDOVA. Evitarea denumirii corecte şi oficiale a Republicii Moldova şi substituirea ei în acte cu noţiunea istorică de MOLDOVA cuprinde, volens nolens, imense posibilităţi de speculaţie şi manipulare. Utilizarea în actele de identitate româneşti a termenului MOLDOVA în loc de Republica Moldova este necorect politic. Limbajul juridic şi oficial nu trebuie să admită alţi termeni şi alte formule decât cele oficiale”.
 
Totodată, deputatul Constantin Codreanu a adus la cunoştinţa Camerei Deputaţilor că i-a interpelat pe Carmen Daniela Dan, Ministru al Afacerilor Interne, şi pe Teodor Meleşcanu, Ministru al Afacerilor Externe, cerându-le explicaţii oficiale asupra unor aspecte ale folosirii corecte a denumirii statului în actele de identitate româneşti ale cetăţenilor români cu domiciliul în Republica Moldova.
Similare