Alte 18 milioane de lei româneşti vor fi alocate pentru dezvoltarea IMM-urilor din România
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Alte 18 milioane de lei româneşti vor fi alocate pentru dezvoltarea IMM-urilor din România

19 contracte finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, în valoare de 18 milioane de lei româneşti, privind dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii au fost semnate de către ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb.

Proiectele sunt direcţionate pentru îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Programul finanţează, printre altele, lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, dar şi achiziţia de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică.

Sunt prevăzute, de asemenea, finanţări în surse alternative de energie - energia solară eoliană, hidroenergia sau energia geotermală.

„Sprijinirea mediului de afaceri ne preocupă permanent. Este unul dintre obiectivele asumate prin programul de guvernare şi mă bucur că putem răspunde nevoilor IMM-urilor inclusiv cu ajutorul banilor europeni. Dotarea, modernizarea, extinderea capacităţii de producţie a IMM-urilor înseamnă sprijin pentru ca ele să devină mai competitive şi să poată crea mai multe locuri de muncă", a declarat Rovana Plumb.

Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 are ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii şi serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să îşi poată gestiona în mod eficient resursele şi să îşi valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.

Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare plus o axă de asistenţă tehnică, care au în total o alocare estimată de 8,2 miliarde de euro, din care 6,6 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,6 miliarde de euro – contribuţie naţională.
Similare