Utilizarea resurselor administrative şi neregulile în finanţarea campaniilor electorale persistă, constată al doilea raport Promo-LEX
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Utilizarea resurselor administrative şi neregulile în finanţarea campaniilor electorale persistă, constată al doilea raport Promo-LEX

Misiunea de Observare (MO) Promo-LEX a lansat al doilea raport de monitorizare a alegerilor locale noi din 20 mai 2018. În raport, MO constată mai multe probleme care ţin de activitatea organelor electorale, finanţarea campaniilor electorale, precum şi utilizarea resurselor administrative de către concurenţii electorali sau în beneficiul acestora.

De asemenea, utilizarea discursului instigator la ură şi discriminare a fost la ordinea zilei pe parcursul perioadei monitorizate.
 
Observatorii Promo-LEX  în continuare sunt obstrucţionaţi la CECE Chişinău

MO Promo-LEX regretă obstrucţionarea continuă a observatorilor Promo-LEX de către CECE nr. 1 Chişinău prin interzicerea efectuării de fotocopii ale dosarelor concurenţilor electorali sau de oferire a copiilor acestora, cu respectarea legislaţiei privind protejarea datelor cu caracter personal. În context, regretăm refuzul majorităţii membrilor CEC de a include în ordinea de zi a şedinţei din 24 aprilie 2018 şi de a examina propunerea a trei membri CEC de modificare a Regulamentului cu privire la statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora. Prin propunerea respectivă se urmărea precizarea drepturilor observatorilor de a efectua filmări video/foto şi uniformizarea practicii utilizate de diferite organe electorale în acest sens.
 
Organele electorale respectă Programul calendaristic

Potrivit vizitelor efectuate de observatori, Consiliile electorale de circumscripţie (CECE) au activat conform graficului de lucru aprobat, iar termenul-limită de constituire a Birourilor electorale ale secţiilor de votare (BESV) a fost respectat de toate CECE. Listele electorale au fost transmise către administraţia publică locală în termenul legal prevăzut.
 
231 activităţi de promovare politică

Conform observatorilor Promo-LEX, în perioada monitorizată au fost organizate cel puţin 231 activităţi de promovare politică, desfăşurate în doar 3 localităţi: Chişinău – 142 (61,47%), Bălţi – 88 (38,10%) şi Jora de Mijloc (r. Orhei) – 1 (0,43%). Cele mai multe au fost organizate de PSRM – cel puţin 123 activităţi (53,25%); PPPDA – 31 activităţi (13,42%), PN – 19 activităţi (8,23%) etc. Întâlnirile cu cetăţenii sunt cel mai utilizat instrument de promovare (50%), de asemenea, corturile sunt utilizate într-un mod activ (22%).
 
Concurenţii electorali nu raportează toate cheltuielile de campanie

În primele 2 săptămâni de campanie (13 – 27 aprilie 2018), 6 concurenţi electorali au declarat venituri de 3 715 140 lei şi cheltuieli de 3 476 068,46 lei. Promo-LEX a constatat un transfer de pe contul curent al PSRM pe contul „Fond electoral” al PSRM în sumă de 955 940 lei şi care poate fi calificat drept donaţie din partea unei persoane juridice. Reamintim în context că, plafonul donaţiilor din partea persoanelor juridice în contul „Fond electoral” pentru o campanie electorală constituie 100 salarii medii lunare pe economie, adică maxim 615000 lei.

Misiunea de observare a mai constatat cheltuieli efectuate de către PPŞ în comuna Jora de Mijloc (r. Orhei) estimate la 114 100 lei. Precizăm că plafonul maxim al „Fondului electoral” pentru comuna Jora de Mijloc (r. Orhei) este de 93 504 lei.

Candidatul independent Silvia Radu fie nu a depus în termenul stabilit, adică până la 30 aprilie 2018 raportul financiar, fie acesta nu a fost publicat de CECE nr. 1 Chişinău nici până la momentul publicării Raportului nr. 2 de monitorizare.

MO Promo-LEX constată că 8 concurenţi electorali (PSRM, PPŞ, PDM, PL, PPPDA, PN, PAS, PUN) au omis reflectarea completă a cheltuielilor efectuate pe parcursul celor 2 săptămâni de campanie electorală. Suma totală a cheltuielilor neraportate este estimată la cel puţin 672 489 lei.
 
Utilizare a resurselor administrative de către concurenţii electorali

Observatorii Promo-LEX au raportat cel puţin 25 situaţii ce pot fi calificate drept utilizare a resurselor administrative: 10 întâlniri cu alegătorii organizate în incinta grădiniţelor în timpul orelor de muncă (PSRM – 7, PN – 2, CI Elena Griţco - 1); 8 întâlniri cu alegătorii organizate în incinta instituţiilor medicale în timpul orelor de muncă (PSRM 5 –, PPŞ – 1, PL – 1, PPPDA – 1); 5 întâlniri cu alegătorii organizate în incinta întreprinderilor de stat în timpul orelor de muncă (PSRM – 3, PN – 2); 1 caz de implicare a autorităţilor publice în activităţi de campanie electorală a concurenţilor în timpul orelor de muncă (PUN); 1 caz de implicare neautorizată a concurentului electoral Silvia Radu în activităţile Primăriei municipiului Chişinău.

Un caz aparte de utilizare a resurselor administrative a fost constatat în contextul implicării Preşedintelui Republicii Moldova în promovarea concurentului electoral din partea PSRM, Ion Ceban, fapt ce poate fi totodată calificat drept agitaţie electorală cu utilizarea imaginii autorităţilor publice.
 
Discurs instigator la ură şi discriminare prezent în mesajele concurenţilor

MO Promo-LEX a continuat monitorizarea cazurilor de discurs instigator la ură şi discriminare în mesajele concurenţilor. Reieşind din informaţiile colectate au fost constatate cel puţin 7 cazuri când concurenţii electorali au fost ţinta unor astfel de mesaje şi două cazuri când concurenţii au generat astfel de discursuri.

Vorbind despre concurenţi ce au fost afectaţi de diferite forme de intoleranţă, avem în vedere 4 politicieni. Cei vizaţi de mesaje care instigă la ură şi discriminare sunt candidatul PPPDA la funcţia de primar general al Chişinăului – Andrei Năstase (în 4 cazuri din 7), urmat de Valeriu Munteanu, Ion Ceban şi Silvia Radu (câte 1 caz fiecare).

De cealaltă parte, Valeriu Munteanu – candidatul PL la funcţia de primar general al mun. Chişinău, a utilizat în 2 cazuri discursuri care instigă la ură şi promovează stereotipurile legate de vârstă.

Perioada de monitorizare 18 aprilie – 1 mai 2018. Finanţele concurenţilor electorali au fost monitorizate pentru perioada 13 – 27 aprilie 2018.
 
Similare