Sistemul penitenciar va funcţiona în baza unei noi legi. Parlamentul a votat documentul în lectură finală
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Sistemul penitenciar va funcţiona în baza unei noi legi. Parlamentul a votat documentul în lectură finală

Departamentul Instituţiilor Penitenciare se reorganizează în Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Un proiect de lege a fost votat de Parlament, în lectură finală. Proiectul legii cu privire la sistemul administraţiei penitenciare urmează să reprezinte noua lege ce reglementează atât sistemul administraţiei penitenciare, cât şi statutul funcţionarului public cu statut special din cadrul acestui sistem.

Sistemul administraţiei penitenciare va fi format din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, subdiviziunile subordonate Administraţiei şi instituţiile penitenciare. Administraţia Naţională a Penitenciarelor este aparatul central al sistemului administraţiei penitenciare, ce exercită atribuţiile şi implementează politica statului în domeniul punerii în executare a pedepselor penale privative de libertate, scrie BizLaw.

Un moment inovaţional în cadrul sistemului administraţiei penitenciare este reglementarea statutului juridic al personalului din cadrul Administraţiei şi instituţiilor subordonate. În cadrul sistemului administraţiei penitenciare sunt trei categorii de angajaţi:

  • salariaţi civili, statutul cărora este reglementat de către Codul muncii;
  • funcţionarii publici, statutul cărora este reglementat de către Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarilor public;
  • funcţionarii publici cu statut special.

Funcţionarii publici cu statut special vor fi clasificaţi în două categorii, în funcţie de complexitatea atribuţiilor. Comparativ cu legea anterioară a sistemului penitenciar, se exclud gradele speciale de ostaş de justiţie, sergent-inferior de justiţie şi sublocotenent de justiţie. O altă noutate este faptul că funcţionarii publici cu statut special nu vor fi sancţionaţi sau intimidaţi pentru sesizarea cu bună credinţă a dispoziţiilor ilegale ale superiorilor. Totodată trebuie specificat faptul că nu vor putea fi angajaţi în funcţie publică cu statut special membrii partidelor politice sau altor organizaţii social-politice.

Încă o noutate este că, în prezent, sistemul penitenciar nu reglementează foarte clar condiţiile pentru a candida pentru funcţia de angajat al sistemului penitenciar. Astfel, se propune ca un sistem nou de reglementare a criteriilor de accedere în calitate de funcţionar public cu statut special.

Similare