Guvernul a aprobat un proiect de lege referitor la procedura de luare la evidenţă a autovehiculelor din regiunea transnistreană
Sursa foto:zdg.md Vizualizari:

Guvernul a aprobat un proiect de lege referitor la procedura de luare la evidenţă a autovehiculelor din regiunea transnistreană

Guvernul aprobat proiectul legii cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport, prevederile căruia vin să reglementeze mecanismul de înregistrare a unor categorii de autovehicule din raioanele de est ale ţării şi să creeze cadrul normativ de referinţă în vederea realizării Deciziei protocolare „Cu privire la participarea în traficul rutier internaţional a autovehiculelor din regiunea transnistreană care nu desfăşoară activităţi comerciale”, semnată pe 24 aprilie 2018 la nivelul reprezentanţilor politici în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană.

Obiect al prezentului proiect sunt autoturismele şi remorcile ataşate la acestea, motocicletele, mopedele şi bicicletele cu motor auxiliar, aflate în proprietatea persoanelor fizice cu domiciliu permanent în unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi din municipiul Bender şi a unor categorii de persoane juridice înregistrate la autorităţile competente ale Republicii Moldova.

Procesul de înmatriculare a acestor mijloace de transport se va efectua de către reprezentanţii Agenţiei Servicii Publice, în puncte specializate, amplasate în or.Râbniţa şi Tiraspol, în baza documentelor confirmative ce atestă domiciliul persoanei şi dreptul de proprietate, însoţite de o declaraţie scrisă pe propria răspundere a solicitantului cu privire la veridicitatea informaţiilor furnizate.

Autovehiculele menţionate vor obţine plăcuţe şi certificate de înmatriculare de model neutru, fără achitarea drepturilor de import şi a plăţilor obligatorii stabilite conform Legii Fondului de susţinere a populaţiei, cu prezentarea obligatorie a actelor vamale.

Dotarea cu plăcuţe neutre se va asigura pentru a permite participarea în traficul rutier internaţional a categoriilor de autovehicule menţionate supra, iar pentru a evita situaţiile de abuz şi de eschivare de la plata drepturilor de import aferente mijloacelor de transport introduse în Republica Moldova, proiectul de lege prevede interzicerea circulaţiei pe drumurile naţionale a mijloacelor de transport înregistrate în baza legii respective şi care sunt conduse de către persoane care au domiciliu într-o altă localitate decât în unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi municipiul Bender.

Reamintim că în corespundere cu prevederile pct.17 din Decizia protocolară din 24 aprilie 2018, mecanismul de înmatriculare nominalizat urmează a fi pus în aplicare începând cu data de 01 septembrie 2018, iar prin intermediul acestuia autorităţile Republicii Moldova vor soluţiona într-o modalitate viabilă problema autovehiculelor din regiunea transnistreană ce se deplasează peste hotarele ţării, cu racordarea treptată a acestora la exigenţele naţionale şi internaţionale în domeniul de referinţă.

Similare
RECOMANDĂRI