Comisia Europeană lansează platforma Fit for Future („Pregătiţi pentru viitor”) şi invită experţii să se alăture acestei platforme
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Comisia Europeană lansează platforma Fit for Future („Pregătiţi pentru viitor”) şi invită experţii să se alăture acestei platforme

Comisia Europeană a lansat astăzi, 11 mai, platforma Fit for Future („Pregătiţi pentru viitor”) – un grup de experţi la nivel înalt care va ajuta Comisia în demersul de simplificare a legislaţiei UE existente şi de reducere a sarcinii administrative pentru cetăţeni şi întreprinderi.

Platforma va contribui, de asemenea, la asigurarea faptului că legislaţia UE va fi adaptată exigenţelor viitorului, având în vedere necesitatea de a aborda noi provocări, ca de exemplu digitalizarea.
 

Maroš Šefčovič, vicepreşedintele pentru relaţii interinstituţionale şi prospectivă, a declarat: „Simplificarea şi reducerea sarcinii, în special pentru IMM-uri, sunt necesare mai ales în contextul pandemiei de CODVID-19. Trebuie să analizăm modalităţile prin care digitalizarea poate contribui la atingerea acestui obiectiv, asigurând, în acelaşi timp, faptul că legislaţia noastră îşi menţine dimensiunea prospectivă şi poate să facă faţă noilor provocări.

Platforma „Pregătiţi pentru viitor” – care este compusă din Grupul guvernamental şi Grupul părţilor interesate – reuneşte reprezentanţii naţionali, regionali şi locali ai statelor membre, Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic şi Social European şi grupurile părţilor interesate cu experienţă practică în diferite domenii de politică.

Odată ce platforma va fi operaţională, publicul larg şi părţile interesate vor putea să îşi aducă contribuţia la activitatea platformei în materie de simplificare şi reducere a sarcinii. De asemenea, cetăţenii şi părţile interesate îşi pot împărtăşi opiniile cu privire la legile existente, precum şi cu privire la propunerile de noi politici ale UE prin intermediul portalului „Exprimaţi-vă părerea!”.

Cerere de candidaturi pentru selectarea experţilor

Tot astăzi, Comisia a publicat cererea de candidaturi pentru selectarea experţilor care vor face parte din Grupul părţilor interesate al platformei „Pregătiţi pentru viitor”. Membrii acestui grup care vor fi selectaţi în urma cererii de propuneri ar trebui să aibă un nivel ridicat de expertiză în ceea ce priveşte punerea în aplicare a legislaţiei UE şi ar trebui să poată reprezenta interesele comune ale diferitelor organizaţii ale părţilor interesate din domeniul lor de competenţă. Aceşti experţi trebuie să reprezinte întreprinderi, în special întreprinderi mici şi mijlocii, parteneri sociali şi organizaţii ale societăţii civile care au experienţă directă în aplicarea legislaţiei Uniunii.

Candidaturile pot fi depuse până la 19 iunie 2020. Documentele sunt disponibile aici.

Context

Comisia se angajează să simplifice legislaţia UE şi să reducă costurile inutile ca parte a Programului privind o reglementare adecvată şi funcţională (REFIT). Este important să se asigure relevanţa legislaţiei UE şi a obiectivelor sale, având în vedere noile tendinţe şi provocări, ca de exemplu digitalizarea. Legislaţia UE ar trebui să aducă beneficii maxime cetăţenilor şi întreprinderilor, în special întreprinderilor mici şi mijlocii.

Platforma „Pregătiţi pentru viitor” înlocuieşte platforma REFIT, valorificând experienţa acesteia. În perioada 2015-2019, platforma REFIT a sprijinit procesul de simplificare a legislaţiei UE şi de reducere a sarcinilor de reglementare în beneficiul societăţii civile, al întreprinderilor şi al autorităţilor publice. Platforma REFIT a formulat recomandări Comisiei, ţinând seama de sugestiile prezentate de cetăţeni şi de părţile interesate.

Similare
RECOMANDĂRI