21 martie - Ziua Internaţională a Pădurii. Ce suprafaţă împădurită are R. Moldova
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

21 martie - Ziua Internaţională a Pădurii. Ce suprafaţă împădurită are R. Moldova

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a declarat 21 martie drept Ziua Internaţională a Pădurii. Pădurile acoperă 31% din suprafaţa terestră, menţinând o climă globală stabilă.

Suprafaţa împădurită a Europei este de 29%, iar a Republicii Moldova de doar 12,1%. Chiar cu acest deficit, anual pe glob sunt defrişate peste 13 milioane hectare de păduri. Defrişările provoacă între 12-20% din emisiile globale de gaze cu efect de seră, ceea ce duce la schimbarea climei.

Împădurirea şi utilizarea durabilă a solului contribuie la reducerea emisiilor de carbon cu echivalentul a 10-20% din emisiile previzionate de combustibilii fosili pana în anul 2050.

Planul Naţional de extindere a suprafeţelor cu vegetaţie forestieră pentru anii 2014-2018 prevede extinderea suprafeţelor cu vegetaţie forestieră cu 13.041 ha, dintre care terenuri degradate pe o suprafaţă de 10.386,9 ha, fâşii de protecţie a apelor râurilor şi bazinelor de apă pe o suprafaţă de 1.654,1 ha şi 1.000 ha fâşii forestiere de protecţie a terenurilor agricole.

GEF Programul de Granturi Mici, implementat de PNUD, contribuie la conservarea peisajului terestru la nivel de comunitate şi creşterea gradului de informare şi conştientizare a populaţiei privind problemele de mediu prin finanţarea a 10 proiecte. Astfel, au fost create şi restabilite 18 ha de fâşii forestiere, au fost create 45 ha de plantaţii silvice şi au fost informate sau instruite peste 3000 de persoane.

Similare
RECOMANDĂRI