Un avocat a rămas fără licenţă pentru că nu a acţionat în favoarea clientului
Vizualizari:

Un avocat a rămas fără licenţă pentru că nu a acţionat în favoarea clientului

Comisia pentru etică şi disciplină din cadrul Uniunii Avocaţilor a decis să retragă licenţa unui avocat, după ce o femeie s-a plâns că acesta nu i-a acordat asistenţa juridică corespunzătoare şi s-a angajat să o reprezinte în instanţă fără a încheia contract de asistenţă juridică şi mandat.

Petiţionara a mai indicat că a pierdut procesul în care urma să o reprezinte avocatul, fiind prejudiciată cu peste 30 de mii de lei, scrie Bizlaw.

Comisia pentru etică şi disciplină a constatat că apărătorul a săvârşit abatere disciplinară gravă prin neîntocmirea contractului de asistenţă juridică cu petiţionara şi nici alte acte subsecvente relaţiei client-avocat (mandat, onorariu), relaţiile avocat-client fiind bazate doar pe procură. Totodată, în decizia Comisiei se menţionează că petiţionara nu a beneficiat din partea avocatului de asistenţa juridică corespunzătoare bunelor practici profesionale în materie juridică, normelor materiale şi procedurale şi de o conduită profesională corectă.

Comisia mai indică în Decizie că avocatul nu a consultat clientul în mod conştiincios şi nu l-a informat cu diligenţă cu privire la evoluţia cauzei ce i-a fost încredinţată. Totodată, apărătorul nu a acţionat cu promptitudine în reprezentarea clientului, potrivit cu natura cauzei pe principiul folosirii profesiei în favoarea clientului.

În apărarea sa, avocatul a invocat că nu a întreprins acţiuni care ar fi atentat la buna desfăurare a actului justiţiei şi consideră că acţiunile sale au fost efectuate în termen, indicând că petiţionara ar fi colaborat cu un alt apărător căruia i-a oferit informaţie pe marginea cauzei.

Totuşi, Comisia a considerat că acţiunile apărătorului constituie abateri disciplinare grave şi a decis să-i retragă licenţa.

Similare
RECOMANDĂRI