Republica Moldova, la 23 de ani de când a aderat la CEDO. Peste 600 de violări ale drepturilor omului constatate
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Republica Moldova, la 23 de ani de când a aderat la CEDO. Peste 600 de violări ale drepturilor omului constatate

Cu 23 de ani în urmă, la 12 septembrie 1997, Republica Moldova a devenit parte la Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO). Prin aderarea la CEDO, Republica Moldova s-a angajat să respecte drepturile garantate de aceasta şi a recunoscut jurisdicţia Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a elaborat o sinteză a violărilor drepturilor omului constatate de CEDO în privinţa Republicii Moldova din momentul aderării la Convenţie, pentru a spori nivelul de informare al specialiştilor despre activitatea CEDO în cauzele moldoveneşti, a facilita aplicarea standardelor CEDO la nivel naţional, precum şi pentru prevenirea violărilor similare în viitor.

Astfel, în perioada 12 Septembrie 1997 – 30 iunie 2020, CEDO a pronunţat 461 de hotărâri, în care a constatat 616 violări ale srepturilor omului de către Republica Moldova.

Cel mai des încălcate drepturi sunt:

- dreptul la un proces echitabil (Art.6 CEDO) – 200 de violări (32,5%);
- interzicerea torturii (Art.3 CEDO) – 142 de violări (23%);
- dreptul la libertate şi siguranţă (Art. 5 CEDO) – 92 de violări (15%);
- dreptul la un recurs efectiv (Art. 13 CEDO) – 60 de violări (9,7%); â
- dreptul la respectarea vieţii private şi de familie (Art. 8 CEDO) – 30 de violări (4,9%);
- dreptul la libertatea de exprimare (Art. 10 CEDO) – 19 violări (3,1%).

Cel mai des întâlnite tipuri de violări sunt:

- neexecutarea hotărârilor judecătoreşti – 68 de violări (11 %);
- casarea neregulamentară a hotărârilor judecătoreşti irevocabile – 52 de violări (8,4%);
- detenţia în condiţii proaste – 46 de violări (7,5%);
- investigarea defectuoasă a maltratării şi a deceselor – 45 de violări (7,3%);
- maltratarea – 31 de violări (5%);
- lipsirea de libertate contrar legislaţiei naţionale – 28 de violări (4,5%);
- arestarea nemotivată – 27 de violări (4,4%).

Sinteza a fost elaborată în baza studierii jurisprudenţei CEDO în cauzele moldoveneşti disponibile pe pagina web a CEDO.

Începând cu 2010, CRJM a analizat activitatea CEDO în cauzele moldoveneşti pentru fiecare an: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 şi 2019.
 
Similare
RECOMANDĂRI