Republica Moldova, condamnată încă în trei cazuri la CEDO pentru aplicarea tratamentului inuman şi degradant în detenţie
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Republica Moldova, condamnată încă în trei cazuri la CEDO pentru aplicarea tratamentului inuman şi degradant în detenţie

Recent, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a comunicat Guvernului Republicii Moldova condamnarea în trei noi cauze pentru aplicarea tratamentului inuman şi degradant în detenţie.

Toate cauzele se referă la aplicarea tratamentului inuman şi degradant în detenţie şi acordarea în consecinţă, a prejudiciilor morale şi materiale în cuantum redus,  fără a ţine cont de suferinţele morale şi fizice cauzate reclamanţilor şi de practica CEDO de acordare a compensaţiilor morale în cazuri similare.

Reclamantul, în cauza Baban a fost deţinut în Penitenciarul Nr.2 din Lipcani, unde a fost maltratat şi umilit de către gardieni în repetate rânduri. I-a fost refuzată asistenţa medicală, dar şi solicitarea de asigurare a alimentaţie speciale, conform legislaţiei naţionale, reieşind din problemele medicale pe care acesta le are. Reclamantul suferea de afecţiuni ale sistemului digestiv. Ca răspuns la toate solicitările sale, acestuia i-au fost aplicate multiple lovituri cu pumnii şi picioarele, de către gardieni.

Deşi a expediat o plângere în adresa Procuraturii r. Briceni, în legătură cu faptele de maltratare, timp de doi ani de zile Procuratura a refuzat pornirea unei cauze penale. O cauză penală a fost pornită totuşi, iar instrumentarea dosarului a durat alţi doi ani.

Au urmat mai mulţi ani în care reclamantul a luptat pentru drepturile sale în instanţele de judecată. Prin sentinţa Judecătoriei Militare din iunie 2015, gardienii care l-au maltratat au fost achitaţi. Ulterior prin decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău, aceştia au fost recunoscuţi vinovaţi şi condamnaţi, dar eliberaţi de răspundere penală în legătură cu intervenirea termenului de prescripţie. În iunie 2016 cauza a fost transmisă spre rejudecare, de către instanţa ierarhic superioară, iar o decizie de condamnare a fost emisă ulterior. În calitate de prejudiciu moral, reclamantului i-a fost acordată suma de 14.000 lei, iar instanţa nu a motivat în vreun fel soluţia.

Potrivit avocatului Promo-LEX, Vadim Vieru, „având în vedere jurisprudenţa CEDO în cauzele moldoveneşti, se observă tendinţa instanţelor naţionale de a acorda sume reduse în calitate de prejudiciu moral de până la 10 ori mai puţin decât a decis CEDO în cauze similare. În aceste circumstanţe, reclamanţii continuă să aibă statut de victimă a violării articolului trei din Convenţie”.

Instanţele naţionale vs. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului

În alte cazuri similare, instanţele naţionale au acordat sume reduse în calitate de prejudiciu moral, făcând referire doar “la practica constantă” fără a ţine cont de criteriile şi circumstanţele specifice ale fiecărui caz şi jurisprudenţa CtEDO pe cauze similare.

Spre exemplu, în cauza Ciorap nr.2, Curtea Supremă a oferit reclamantului echivalentul a 600 Euro în calitate de prejudiciu moral, comparativ cu 4.000 Euro acordate de CEDO. În cauza Gavriliţă ambii reclamanţi au primit cca. 900 Euro din partea instanţei naţionale, comparativ cu 9.000 EUR şi 10.000 EUR acordate de Curtea Europeană. La fel şi în cauzele Morgoci şi Grecu, 958 Euro şi 3.200 Euro în calitate de prejudiciu moral oferite de CSJ, comparativ cu 11.000 Euro şi respectiv 11.800 Euro acordate de Înalta Curte de la Strasbourg.

Asociaţia Promo-LEX recomandă instanţelor naţionale şi în special, Curţii Supreme de Justiţie să ţină cont în procesul de apreciere a cuantumului prejudiciului moral de jurisprudenţa CEDO în cauze similare şi Recomandarea nr. 6 Privind satisfacţia echitabilă elaborată de Curtea Supremă de Justiţie

Similare
RECOMANDĂRI