R. Moldova, din nou, condamnată la CEDO. O companie va primi despăgubiri de peste 18.000 de euro
Vizualizari:

R. Moldova, din nou, condamnată la CEDO. O companie va primi despăgubiri de peste 18.000 de euro

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a obligat R. Moldova să achite unei companii din ţară despăgubiri de 18.031,66 Euro. Cauza se referă la admiterea de către Curtea Supremă de Justiţie a unui apel depus peste termenul legal, fapt ce a dus la anularea unei hotărâri judecătoreşti definitive emise în favoarea companiei reclamante.

Potrivit cauzei, compania reclamantă, Construct Confort S.R.L., a iniţiat în 2012 şi 2013, două seturi de proceduri judiciare, contestând două decizii emise de Inspectoratul Fiscal de Stat Străşeni (IFS), potrivit cărora ea a fost amendată pentru neconformarea reglementărilor privind Taxa pe valoare adăugată. Ulterior, cele două proceduri au fost conexate. 

Prima instanţă a anulat deciziile contestate. Reprezentantul IFS nu a fost prezent la adoptarea hotărîrii instanţei de fond, în pofida faptului că a fost citat în mod corespunzător despre data şi ora şedinţei de judecată.

La data de 5 februarie 2014 IFS a declarat un apel împotriva hotărârii Judecătoriei Străşeni, fără a solicita repunerea în termenul legal pentru a declara apel. Compania reclamantă a fost împotriva admiterii apelului şi a invocat că a fost depus în afara termenului de 30 de zile şi că IFS nu a cerut repunerea în termen.

Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 3 septembrie 2014 instanţa a calculat termenul limită legal aplicabil şi a constatat că acesta a expirat la 27 ianuarie 2014 şi corespunzător IFS a depus apelul său tardiv. Instanţa a dispus restituirea apelului ca fiind depus peste termenul legal. IFS a declarat recurs şi a invocat că instanţa de apel nu era în drept să restituie apelul pe motiv că s-a procedat deja la examinarea cauzei în fond.

La data de 8 octombrie 2014 Curtea Supremă a anulat decizia Curţii de Apel din 3 septembrie 2014. Fără a contesta formula de calcul a instanţei de apel a termenului legal pentru a declara apelul, instanţa supremă a acceptat argumentul invocat de către IFS precum că potrivit normelor de procedură, or a dispus restituirea cererii de apel după începerea examinării fondului cauzei şi a trimis cauza la rejudecare.

La data de 28 ianuarie 2015 Curtea de Apel Chişinău a admis recursul IFS, a anulat hotărârea Judecătoriei Străşeni din 26 decembrie 2013 şi a adoptat o nouă hotărâre prin care a respins acţiunea reclamantului ca neîntemeiată.

Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie (CSJ) din 10 iunie 2015 a fost respins recursul companiei reclamante.

În faţa Curţii compania reclamantă s-a plâns că prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 8 octombrie 2014 a fost încălcat dreptul la un proces echitabil.

Decizia Curţii

Curtea a considerat că, prin admiterea recursului IFS din 08 octombrie 2014, instanţa supremă a adus la zero întreg procesul judiciar care s-a finalizat cu o decizie judiciară definitivă şi executorie şi ceea ce constituie res judicata. În rezultat, s-a încălcat principiul securităţii raporturilor juridice şi a încălcat dreptul la un process echitabil potrivit Articolului 6 din Convenţie şi Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie.

Compania reclamantă a cerut suma de 21.073,44 Euro cu titlu de prejudiciu material, suma de 11.923,49 Euro cu titlu de prejudiciu moral şi suma de 487 Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.

Curtea i-a acordat companiei reclamante 15.544,66 Euro cu titlu de prejudiciu material, 2.000 Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 487 Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.

Sursa: Juriştii pentru Drepturile Omului

Similare
RECOMANDĂRI