Precizările PG privind hotărârea CEDO în cauza Moldoveanu v. Republica Moldova
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Precizările PG privind hotărârea CEDO în cauza Moldoveanu v. Republica Moldova

În contextul hotărârii Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza Moldoveanu v. Republica Moldova, prin care statul nostru a fost condamnat pentru arestarea ilegală a unei femei pentru o pretinsă datorie, Procuratura intervine cu unele precizări:

Subiectul incriminării, ca infracţiuni, în special de escrocherie, delapidarea averii străine, cauzarea de daune materiale prin înşelăciune sau abuz de încredere (art.190, 191, 196 Cod penal) a constituit o prioritate în agenda Procurorului General chiar de la preluarea mandatului, atunci când la nivelul Procuraturii Generale s-a dispus analizarea situaţiei de fapt la subiect. Generalizarea a evidenţiat practica vicioasă şi neuniformă la acest compartiment al activităţii organelor de urmărire penală şi a procurorilor.

Gravitatea situaţiei culmina cu faptul că, în decursul a zeci de ani, aceste practici au fost susţinute şi de practica judecătorească vicioasă, în acest sens, mai multe persoane fiind condamnate pentru fapte de neonorare a unor obligaţiuni rezultate din contracte sau alte angajamente civile.

Prin urmare, încă acum un an (24 august 2020), sub semnătura Procurorului General, în procuraturile teritoriale şi specializate a fost expediată sinteza generalizării realizate de Procuratura Generală cu atenţionarea procurorilor asupra practicilor negative constatate şi orientarea colegilor la modul de interpretare şi aplicare a acestor norme legale, inclusiv conformarea activităţii la raţionamentele ce decurg din practica CtEDO şi a Curţii Constituţionale a Republicii Moldova (Decizia CC nr.126 din 15.11.2018).

Concomitent, conducătorii procuraturilor teritoriale şi specializate au fost obligaţi să asigure controlul tuturor dosarelor penale gestionate până în anul 2020, iar începând cu 19 mai 2021, în vederea eficientizării mecanismului de unificare a practicii de urmărire penală şi judecare a cauzelor la acest capitol, reieşind din indicaţia Procuraturii Generale, procuraturile teritoriale şi specializate prezintă rapoarte speciale în fiecare caz de pornire a urmăririi penale în baza articolelor menţionate supra.

Rapoartele speciale sunt dispuse spre examinare Secţiei unificarea practicii în domeniul urmăririi penale a Procuraturii Generale care monitorizează şi generalizează periodic starea de fapt şi raportează rezultatele Procurorului General pentru a asigura o practică uniformă şi legală.

În paralel, a fost instituit un mecanism de monitorizare a acestei categorii de dosare şi pe platformă judiciară, raţionamentele expuse supra urmând a fi aplicate în oglindă. Deşi există unele dificultăţi pentru revenirea în termeni proximi în albia legalităţii, de regulă generate de aspectele birocratice ale procedurilor judiciare, se întreprind măsuri pentru dinamizarea proceselor, finalizarea acestora şi repunerea în drepturi a persoanelor ilegal urmărite penal.

Pe această cale, încurajăm persoanele care se consideră victime ale urmăririlor penale abuzive din această categorie, să sesizeze Procuratura Generală pentru a se interveni prin procedee legale şi pentru a pune punct încălcărilor de lege.

Precizăm că, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat hotărârea în cauza Moldoveanu v. Republica Moldova. Cauza se referă la arestarea preventivă a reclamantei pentru o perioadă de 40 de zile în anul 2015, în urma eşecului ei de a stinge o datorie faţă de o altă persoană. Creditorul V.G. a depus o plângere penală împotriva reclamantei, acuzând-o de escrocherie şi susţinând că reclamanta niciodată nu intenţionase să restituie împrumutul.
 
Similare
RECOMANDĂRI