Parlamentul a votat modificări ce vizează membri supleanţi ai CSM, instituţia spune că aceştia „sunt lipsă”
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Parlamentul a votat modificări ce vizează membri supleanţi ai CSM, instituţia spune că aceştia „sunt lipsă”

Consiliul Superior al Magistraturii aduce la cunoştinţă că, la moment, sistemul judecătoresc nu dispune de membri supleanţi. Drept urmare, modificările aprobate de Parlament joi, 21 mai, vor produce efecte pe viitor, subliniază CSM.

De menţionat că joi, 21 mai, Parlamentul a aprobat modificarea unor acte normative, prin care se prevede că funcţiile de membru al Consiliului Superior al Magistraturii vor fi ocupate de către membrii supleanţi, până la alegerea noilor membri al Consiliului Superior al Magistraturii din rîndul judecătorilor de către Adunarea Generală a Judecătorilor.

Astfel, Consiliul Superior al Magistraturii aduce la cunoştinţa sistemului judecătoresc, societăţii, instituţiilor internaţionale şi misiunilor diplomatice, că la moment în sistemul judecătoresc sunt lipsă membrii supleanţi ai CSM din rîndul judecătorilor.

Pe lista membrilor supleanţi erau doi judecători, aleşi la 20 octombrie 2017: Luiza Gafton  şi Anatol  Pahopol.

După demisia judecătorului Alexandru Gheorghieş (din propria iniţiativă), din funcţia de membru al CSM acesta a fost substituit cu membrul supleant Luiza  Gafton, iar la 09 august 2019, membrul supleant al CSM din rîndul judecătorilor Anatol Pahopol a înregistrat la CSM cererea de demisie din funcţia de membru supleant al CSM. Discuţiile privind retragerea cererii au fost refuzate de judecător.

Totodată, aminteşte CSM că, la 27 septembrie 2019, a fost desfăşurată Adunarea Generală a  Judecătorilor, în cadrul căreia un grup de judecători au întreprins tentative de a revoca din funcţie membrii judecători ai CSM. Aceste acţiuni au fost declarate anticonstituţionale de către Preşedintele Comisiei de la Veneţia dl Gianni Buquicchio.

Judecătorul Anatol Pahopol a participat la adunarea din 27 septembrie 2019,  la care şi-a dat votul pentru revocarea sa din funcţia de membru supleant  al CSM, motiv din care nu dispune de dreptul moral să pretindă desfăşurarea activităţii în calitate de membru al CSM cu acest mandat.

Urmare a acestor acţiuni, unii membri ai CSM au întreprins măsuri de blocare  a activităţii CSM, soldate cu înregistrarea la 20 noiembrie 2019 a cererii de demisie a membrului CSM Ion Postu ales din rândul profesorilor de drept titulari numit de Parlament. 

În acest context, la 15 noiembrie 2019 a fost numit în funcţia de ministru al justiţiei Fadei Nagacevschi, care, în calitate de membru de drept al CSM, a boicotat timp îndelungat şedinţele Consiliului Superior al Magistraturii.

Prin Hotărîrea Parlamentului nr.183 din 19 decembrie 2019, a fost acceptată demisia membrului de drept al CSM, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie Ion Druţă. 

Astfel, în situaţia faptică ce exista în justiţie la acel moment, în lipsa membrilor de drept ai CSM, se impune concluzia că prin înregistrarea cererilor de demisie   membrul CSM Ion Postu şi membrul-supleant Anatol Pahopol au urmărit acelaşi scop - blocarea  totală a activităţii Consiliului Superior al Magistraturii.

Drept urmare, în rezultatul acestor demisii şi a blocajului activităţii CSM de către unii membri, şedinţele CSM au devenit nedeliberative.

Este relevant şi faptul că după desfăşurarea Adunării Judecătorilor din 27 septembrie 2019, la care au fost revocaţi membrii CSM, judecătorul CA Chişinău Anatol Pahopol a participat la examinarea dosarelor, în ordine de contencios administrativ, în care era parte Consiliul Superior al Magistraturii, obiect al litigiului constituind Hotărîrea Adunării Generale a Judecătorilor din 27 septembrie 2019 privind revocarea membrilor CSM.

Implicit celor expuse, Consiliul Superior al Magistraturii relevă că, în locul membrului CSM numit de Parlament din rândul profesorilor de drept titular Ion Postu, prin Hotărîrea Parlamentului nr.53 din 17 martie 2020 a fost desemnat alt membru. Alegerea noului membru al CSM din rândul profesorilor de drept titulari numit de Parlament, a avut loc în lipsa Hotărîrii Parlamentului de acceptare a cererii de demisie a lui Ion Postu.

În acest context, membrii CSM din rîndul judecătorilor constată că la moment lipsesc membrii supleanţi ai Consiliului, iar prevederile Legii nr.193 din 21 mai 2020 vor produce efecte doar pe viitor, or, judecătorul Anatol Pahopol, a demisionat din funcţia de membru supleant al CSM, în baza cererii depuse, astfel, lipsind temeiul legal de a pretinde să activeze în funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, iar prin participarea la acţiunile anticonstituţionale din perioada septembrie - octombrie 2019, privind revocarea membrilor CSM s-a desconsiderat în faţa comunităţii judecătoreşti.

Similare
RECOMANDĂRI