O misiune de audit a scos la iveală neconformităţi în rapoartele financiare ale Institutului Naţional al Justiţiei
Sursa foto:ajm.md Vizualizari:

O misiune de audit a scos la iveală neconformităţi în rapoartele financiare ale Institutului Naţional al Justiţiei

Institutul Naţional al Justiţiei, pentru realizarea obiectivelor de bază şi desfăşurarea activităţii operaţionale, a avut aprobate în anul 2017 alocaţii în cuantum de 26,5 mln lei, dintre care 26,3 mln lei din bugetul de stat. O misiune de audit efectuată la instituţie a arătat că, potrivit informaţiilor reflectate în Bilanţul contabil, la situaţia din 31.12.2017, Institutul Naţional al Justiţiei nu avea reflectat terenul aferent clădirii administrative, cu suprafaţa de 0,3798 ha, în valoare de 7,6 mln lei, transmite IPN.

De asemenea, nu a fost înregistrată corespunzător valoarea aferentă elaborării paginii web, ceea ce a afectat plenitudinea şi exactitatea informaţiilor aferente din rapoartele financiare cu 60 de mii de lei.

Cât priveşte cheltuielile privind remunerarea muncii, probele de audit au relevat că cele aferente contractelor de prestări servicii, în sumă de 1591,0 mii lei, urmau a fi planificate şi reflectate la conturile relevante grupei de conturi „Servicii”. Pe când INJ a planificat, executat şi raportat aceste cheltuieli la contul „Remunerarea muncii”, generând o majorare în aceeaşi mărime.

INJ a separat activităţile metodice şi de cercetare de la norma ştiinţifico-didactică. Ca urmare, activitatea metodică şi de cercetare a fost realizată în baza contractelor de prestări servicii, majorând cheltuielile reflectate la contul „Remunerării muncii angajaţilor conform statelor” cu 526,0 mii lei.

Cheltuielile efective şi datoriile aferente retribuirii muncii raportate la 01.01.2017 au fost diminuate cu 273,8 mii lei. Auditorii au mai stabilit că au  fost majorate şi cheltuielile aferente primelor de asistenţă medicală, calculate de la bursele audienţilor cu 179,2 mii lei.

Institutul Naţional al Justiţiei este o instituţie publică ce realizează formarea iniţială şi continuă a persoanelor care activează în sectorul justiţiei, în cazurile prevăzute de legislaţie.

Similare
RECOMANDĂRI