Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea preselecţiei candidaţilor la funcţia de procuror general
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Ministerul Justiţiei anunţă iniţierea preselecţiei candidaţilor la funcţia de procuror general

Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova informează despre inţierea preselecţiei candidaţilor la funcţia de Procuror General al Republicii Moldova.

Pentru funcţia de Procuror General poate candida persoana care întruneşte următoarele condiţii:
 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. cunoaşte limba română;
 3. are o experienţă profesională de cel puţin 10 ani în domeniul dreptului, dintre care cel puţin 5 ani în funcţia de procuror sau judecător ori 8 ani în funcţia de avocat sau ofiţer de urmărire penală;
 4. în privinţa ei nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;
 5. are diplomă de studii superioare de licenţă şi diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului sau un alt act de studii în domeniul dreptului echivalent acestora, recunoscut de structura abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor;
 6. se bucură de o reputaţie ireproşabilă;
 7. anterior, nu i-a fost constatată vinovăţia pentru săvîrşirea unei infracţiuni;
 8. este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei de procuror;
 9. are calităţi manageriale;
 10. în ultimii 3 ani până la anunţarea concursului nu a fost membru şi/sau nu a desfăşurat activităţi cu caracter politic în cadrul unui partid politic  sau al unei organizaţii social-politice;
 11. în ultimele 6 luni nu a deţinut calitatea de membru al Consiliului Superior al Procurorilor.
 
 Candidaţii pot depune personal la sediul Ministerului Justiţiei (municipiul Chişinău, str.31 August 1989, 82), prin poştă sau prin e-mail dosarul de concurs, care va conţine:
 1. cererea de participare la concurs;
 2. scrisoarea de motivare;
 3. conceptul de management şi dezvoltare instituţională care se depune atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic; conceptul se va încadra într-o limită de nu va depăşi  20 de pagini, iar anexele nu vor depăşi 10 pagini;
 4. curriculum vitae;
 5. copia de pe diploma de studii;
 6. copia de pe carnetul de muncă, în cazul candidaţilor care au carnet de muncă;
 7. cazierul judiciar.
Copiile documentelor prezentate de către candidaţi vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor sau vor fi autentificate notarial. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, copiile documentelor se depun la data interviului.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 20 octombrie, ora 23:59.

Regulamentul de desfăşurare a concursului poate fi găsit aici.

Persoana responsabilă pentru recepţionarea dosarelor este Natalia Graur, şef Serviciul resurse umane şi probleme speciale, relaţii la tel.: (022) 201 483, adresa electronică [email protected].
 
 
Similare
RECOMANDĂRI