Dosarul Energoalians: O companie de avocatură din SUA şi un Cabinet de avocatură din Moldova urmează să primească onorarii de 76.300 dolari
Vizualizari:

Dosarul Energoalians: O companie de avocatură din SUA şi un Cabinet de avocatură din Moldova urmează să primească onorarii de 76.300 dolari

Guvernul Republicii Moldova urmează să aloce din fondul de rezervă 76.300 dolari ministerului Justiţiei pentru plata onorariilor companiei de avocatură ”Bukh Law Firm”, P.C., New York (SUA), în parteneriat cu Cabinetul Avocatului ”Albu Inga” (Republica Moldova), care au câştigat concursul de selectare a reprezentantului statului în cauza Energoalians.

Potrivit Bizlaw.md, la 23 august 2019, Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Columbia (SUA) a admis cererea ” Energoalians” şi a recunoscut sentinţa arbitrajului adhoc (Paris, Franţa) din 25 octombrie 2013 pe teritoriul SUA prin care a fost dispusă încasarea din contul bugetului de stat în beneficiul ”Energoalians” a sumei de 195.547.212 lei ce reprezintă costul investiţiei reclamantului, suma de 357.917.008 lei ca procente la suma de bază pentru perioada de până la 31 mai 2012, suma de 39.417.175 lei ca procente la suma de bază pentru perioada 1 iunie 2012 – 25 octombrie 2013, suma de 200.000 dolari SUA în calitate de costuri şi cheltuieli pentru asistenţa juridică acordată şi suma de 340.000 dolari SUA ce reprezintă cheltuielile de arbitraj suportate de reclamant.

Nefiind de acord cu hotărârea în cauză, în data de 30 august 2019 reprezentantul statului din prima instanţă a declarat apel nemotivat la Curtea de Apel Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Columbia, SUA.

Drept urmare, a fost iniţiat un nou concurs, iar prin Ordinul Ministrului Justiţiei din 24 octombrie 2019 a fost desemnată componenţa nominală a Comisiei guvernamentale pentru selectarea reprezentanţilor intereselor statului în instituţiile de arbitraj internaţionale, care a dispus organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a reprezentanţilor intereselor statului în cauza iniţiată de ”Energoalians” împotriva Republicii Moldova, pendinte în faţa Curţii de Apel Districtuale a Statelor Unite pentru Districtul Columbia (SUA).

La 11 octombrie 2019, Comisia a desemnat drept câştigător al concursului de selectare a reprezentantului statului în cauza respectivă, compania de avocatură ”Bukh Law Firm”, P.C., New York (SUA) în parteneriat cu Cabinetul Avocatului ”Albu Inga” (Republica Moldova).

Contractul de asistenţă juridică cu câştigătorul concursului urmează a fi semnat de Ministerul Justiţiei, care anterior a semnat contractul de asistenţă juridică pentru reprezentarea intereselor statului în instanţa de fond.

Astfel, ministrul Justiţiei va fi împuternicit să semneze în numele Guvernului contractul de asistenţă juridică cu compania de avocatură ”Bukh Law Firm”, P.C., New York (SUA) în parteneriat cu Cabinetul Avocatului ”Albu Inga” (Moldova) precum şi actele, acordurile şi procesele-verbale necesare pentru buna executare şi realizare a contractului numit.

Oferta financiară a căştigătorului concursului a fost de 76.300 dolari pentru reprezentarea în faţa Curţii de Apel Districtuale a Statelor Unite pentru Districtul Columbia (SUA), ce include serviciile de reprezentare a intereselor Republicii Moldova precum şi costurile şi cheltuielile suplimentare.

Similare
RECOMANDĂRI