CSP nu susţine completarea componenţei Consiliului cu încă trei membri
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

CSP nu susţine completarea componenţei Consiliului cu încă trei membri

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) nu susţine propunerea Ministerului Justiţiei de a completa componenţa Consiliului cu încă trei membri, deoarece se încalcă autonomia sistemului şi raportul de reprezentare al membrilor. Pe de altă parte, reprezentaţii guvernării afirmă că astăzi se impun modificări urgente pentru a restabili ordinea de drept în ţară. Opiniile au fost exprimate în cadrul şedinţei de consultare a amendamentelor la Legea cu privire la Procuratură, organizată de către Ministerul Justiţiei.

Preşedinta CSP, Angela Motuzoc, a spus că mărirea numărului de membri nu corespunde prevederilor constituţionale. Practica diferitor ţări arată că reprezentanţii societăţii civile nu intră într-un număr atât de mare precum se propune în Republica Moldova. Totodată, ea afirmă că ministrul justiţiei şi preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii continuă să fie membri din oficiu ai CSP, contrar recomandărilor internaţionale.

Mircea Roşioru, adjunct al procurorului general, a spus cu referirea la propunerea ca membru din oficiu să fie şi preşedintele Uniunii Avocaţilor, că, potrivit recomandările internaţionale, în componenţa CSP trebuie să fie un avocat, nu preşedintele Uniunii. Potrivit lui, cei doi membri noi care se propun din partea societăţii civile trebuie să fie reprezentanţi ai organizaţiilor de profil, dar nu persoane aflate în exerciţiul funcţiei publice.

Eduard Bulat, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupţie, a spus că pentru aranjarea lucrurilor în sistem nu este importantă doar sancţionarea, despre care vorbeşte guvernarea, dar este important de revizuit şi sistemul de evaluare existent, care permite o apreciere subiectivă a procurorilor. „Sancţionarea şi evaluarea formează cultura şi comportamentul angajaţilor. Aici a fost omisiunea cea mai mare care a permis crearea acelui comportament”, a spus Eduard Bulat.

Emanoil Ploşniţă, preşedintele Uniunii Avocaţilor, a menţionat că nu este de acord afirmaţia referitoare la independenţa procuraturii, dar susţine principiul independenţei procurorului care efectuează urmărirea penală. În opinia lui Emanoil Ploşniţă, noile propuneri vin să rezolve situaţia extraordinară creată în sistemul procuraturii. „Opinia mea personală, în situaţia guvernării actuale aş fi desemnat un procuror cu împuterniciri speciale”, a spus preşedintele Uniunii Avocaţilor.

Prezentă la eveniment, premierul Maia Sandu a declarat că guvernarea nu ar fi intervenit astăzi în lege, dacă lucrurile ar funcţiona. CSP, deşi a avut timp ca să demonstreze că poate să-şi realizeze funcţiile, să cureţe sistemul de oamenii vulnerabili, care au îndeplinit funcţii politice, nu a demonstrat că poate face faţă sarcinilor care se impun. „Aţi demonstrat că nu aţi curăţat sistemul, de aceea aducem oameni din afară în cadrul CSP. S-a insistat pe autonomia sistemului, fără ca acesta să se cureţe”, a spus Maia Sandu.

Fadei Nagacevschi, consilierul juridic al preşedintelui Parlamentului, Zinaida Greceanîi, a declarat că a fost o greşeală faptul că a fost acordată independenţa procuraturii. Din 2016, lucrurile în sistem au degradat grav. Republica Moldova fiind o ţară în curs de dezvoltare, prematur a fost oferită independenţa procuraturii. În opinia juristului, astăzi procuratura din Republica Moldova are nevoie de un control din partea politicului, pentru a rezolva problemele cetăţenilor.

Ministrul justiţiei, Olesea Stamate, a declarat că se propun noi amendamente la Legea cu privire la procuratură, astfel ca procurorul general să fie ales de către CSP în baza unei liste scurte propusă de către Ministerul Justiţiei. Doi-trei candidaţii din această listă urmează să fie selectaţi în bază de concurs, de către o comisie formată dintr-un fost judecător şi un fost procuror, ministrul justiţiei, un reprezentant al societăţii civile şi un psiholog. Cei selectaţi vor fi propuşi CSP-ului. Se propune eliminarea criteriului obligatoriu de experienţă de cinci ani în organele procuraturii pentru candidatul la funcţia de procuror general, criteriul fiind înlocuit cu cinci ani de experienţă în activitatea de procuror, de judecător sau de avocat. Totodată, se propune de a suplini numărul membrilor CSP cu încă doi reprezentanţi ai societăţii civile şi încă unul în persoana preşedintelui Uniunii Avocaţilor.
Similare
RECOMANDĂRI