CSJ obligă MAI să radieze din Registrul de Stat datele personale obţinute de la structurile neconstituţionale de la Tiraspol
Vizualizari:

CSJ obligă MAI să radieze din Registrul de Stat datele personale obţinute de la structurile neconstituţionale de la Tiraspol

La 20 mai 2020, Curtea Supremă de Justiţie a decis în mod irevocabil menţinerea în vigoare a deciziei Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) din 16 noiembrie 2018, prin care MAI a fost obligat să distrugă informaţiile obţinute de la structurile de facto din regiunea transnistreană în perioada anilor 1991 – 2005 şi care sunt în continuare stocate în Registrul de Stat.

Anterior, la 16 noiembrie 2018, CNPDCP a adoptat 2 decizii, în privinţa a 2 beneficiari ai Asociaţiei Promo-LEX, în care a constatat ilegalitatea stocării şi păstrării de către Ministerul Afacerilor Interne a informaţiilor parvenite de la structurile de facto din regiunea transnistreană. CNPDCP a constatat că autorităţile constituţionale, în speţă Ministerul Afacerilor Interne, nu poate garanta şi/sau legitima temeinicia şi veridicitatea acestor informaţii. Ca urmare, Ministerul Afacerilor Interne a fost obligat să distrugă aceste informaţii.

În urma unui proces care a durat mai bine de 2 ani, Curtea Supremă de Justiţie a dispus irevocabil că decizia CNPDCP din 16 noiembrie 2018 este una legală. Astfel, a intrat în vigoare obligaţia MAI de a distruge informaţiile parvenite de la structurile din stânga Nistrului.

Potrivit avocatului Asociaţiei Promo-LEX, Pavel Cazacu: „Aceste dosare au scos în evidenţă practica vicioasă de recepţionare şi stocare continuă de către autorităţile constituţionale a informaţiilor parvenite de la structurile de facto din regiunea transnistreană. Mai mult ca atât, problemele identificate au creat senzaţia de legitimare de către autorităţile constituţionale a pretinselor cauze penale intentate de către structurile de facto din regiunea transnistreană. Chiar dacă pe parcursul examinării acestor cauze, Ministerul Afacerilor Interne a completat la 29 martie 2018 Instrucţiunile privind ordinea de eliberare a cazierelor judiciare, cazierelor contravenţionale şi altor certificate, astfel încât la perfectarea acestor acte să se ia în calcul doar informaţia emisă de către organele constituţionale de drept şi justiţie ale Republici Moldova (sublinierea ne aparţine), problemele anterioare nu au fost înlăturate. Or, informaţiile înregistrate în Registrul de Stat în perioada anilor 1991 – 2005, sunt în continuare păstrate în Registrul de Stat. Acest fapt confirmă odată în plus necesitatea executării de către MAI a deciziilor adoptate de CNPDCP din 16 noiembrie 2018”.

Similare
RECOMANDĂRI