CRJM: Numărul procurorilor din R. Moldova este mult mai mare decât cel al judecătorilor, deşi în ţările cu o democraţie avansată situaţia este inversă
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

CRJM: Numărul procurorilor din R. Moldova este mult mai mare decât cel al judecătorilor, deşi în ţările cu o democraţie avansată situaţia este inversă

În anul 2016, Republica Moldova aloca justiţiei 8  euro pe cap de locuitor, fiind ţară cu cea mai mică sumă alocată la acest capitol. În 2018, suma a crescut până la 17 euro pe cap de locuitor, ceea ce oricum era de 3.5 ori mai puţin decât media ţărilor Consiliului Europei. Cu toate acestea, ponderea bugetului alocat justiţiei în bugetul de stat, în 2018, era una foarte ridicată, constituind 1.5% din toate cheltuielile, comparativ cu media de 0.9% în ţările membre ale Consiliului Europei (CoE).

Aceste date rezultă din analiza „Justiţia din Republica Moldova în cifre – o privire comparativă”, efectuată de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM). Raportul prezintă o comparaţie a justiţiei din Republica Moldova cu cea din principalele ţări din fostul lagăr socialist, precum şi cu media a 45 de ţări membre ale CoE. În baza concluziilor formulate, pot fi identificate potenţiale necesităţi de intervenţie la nivel de politici în acest domeniu.

Autorii analizei au constatat că grosul majorărilor bugetare alocate justiţiei în ultimii ani a fost canalizat pentru creşterea salariilor judecătorilor şi procurorilor. Deşi salariile au fost majorate esenţial, în 2018 judecătorii şi procurorii la început de carieră în Republica Moldova primeau de trei ori mai puţin decât salariul mediu în ţările CoE. În acelaşi timp, raportat la salariul mediu pe ţară, salariul judecătorilor şi procurorilor din Republica Moldova este aproape de media ţărilor CoE.

Cu 14.7 judecători activi la 100,000 de locuitori, Republica Moldova se află considerabil sub media ţărilor membre ale CoE, unde această cifră este de 21.5 judecători. În acelaşi timp, numărul cauzelor examinate de judecătorii din Republica Moldova este cu cel puţin 30% mai mic decât media ţărilor membre ale CoE.

Republica Moldova se află printre ţările cu cel mai mare număr de procurori pe cap de locuitor, cifra fiind de două ori mai mare decât media ţărilor CoE. Numărul funcţiilor de procuror din Republica Moldova (720) este cu 43% mai mare decât numărul funcţiilor de judecător (504). În ţările cu o democraţie avansată numărul judecătorilor este mai mare decât numărul procurorilor.

Numărul avocaţilor activi din Republica Moldova pe cap de locuitor este de 2.3 ori mai mic decât media ţărilor CoE. Acesta pare să fie determinat, în principal, de posibilitatea limitată a populaţiei de a plăti pentru serviciile lor şi atenţia limitată acordată de justiţie argumentelor avocaţilor. Numărul de avocaţi activi este determinat şi de numărul mare de avocaţi care şi-au suspendat activitatea.

Analiza relevă că, în mediu, cauzele în Republica Moldova se examinează de aproape trei ori mai rapid decât în ţările membre ale CoE – 259 de zile faţă de 735 de zile. Viteza examinării cauzelor are un preţ – calitatea actului de justiţie, fapt confirmat implicit de numărul mare de condamnări ale Republici Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Republica Moldova este printre ţările în care justiţia se face cel mai repede, după Azerbaidjan şi Federaţia Rusă.

Analiza „Justiţia din Republica Moldova în cifre – o privire comparativă” a fost elaborată de CRJM în cadrul proiectului „Suport instituţional pentru dezvoltarea organizaţiei”, implementat cu suportul Ambasadei Suediei.

Similare
RECOMANDĂRI