CEDO: Rusia vinovată pentru violarea dreptului la un proces echitabil în 4 cazuri ce vizează cetăţeni ai regiunii transnistrene
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

CEDO: Rusia vinovată pentru violarea dreptului la un proces echitabil în 4 cazuri ce vizează cetăţeni ai regiunii transnistrene

La 18 iunie 2019, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunţat trei hotărâri cu privire la patru plângeri depuse de locuitori ai regiunii transnistrene, prin care a recunoscut că Federaţia Rusă se face vinovată de încălcarea dreptului la un proces echitabil şi dreptul la proprietate.

  • Cauza Coţofan Republica Moldova şi Rusia (Cauza nr. 5659/07)

Circumstanţele primului caz se referă la situaţia lui Iurie Coţofan, locuitor al sat. Corjova, raionul Dubăsari, al cărui mijloc de transport a fost sechestrat de 2 ori în perioada 16-19 decembrie 2006 de către reprezentanţii administraţiei de facto din stânga Nistrului.

La data de 16 decembrie 2006, automobilul reclamantului înmatriculat la autorităţile constituţionale ale Republicii Moldova, a fost sechestrat pe motiv că acesta nu s-a oprit la aşa-numitul post vamal local. Pentru a-şi recupera automobilul, reclamantul a fost obligat să achite o amendă de 58 de dolari USD.

La data de 19 decembrie 2006, reclamantului i-a fost sechestrat iarăşi automobilul pentru că  acesta nu ar fi respectat pretinsele reglementări vamale locale. Suplimentar, acestuia i-a fost ridicat şi permisul de conducere, care nu a mai fost reîntors.

CtEDO a hotărât că Federaţia Rusă este responsabilă de încălcarea în privinţa reclamantului a dreptului la proprietate şi a articolului 13 CEDO – lipsa unui remediu efectiv. CtEDO a decis acordarea sumei de 44 EURO cu titlu de prejudiciu material, 3000 EURO prejudiciu moral şi 2000 de EURO pentru compensarea costurilor de asistenţă juridică.

  • Cauza Sobco şi Ghent  Republica Moldova şi Rusia (Cauzele nr. 3060/07şi nr. 45533/09)

Cel de-al doilea caz se referă la două persoane din regiunea transnistreană care în anul 2005 au fost concediate de la locul de muncă. Ei au iniţiat în faţa pretinselor instanţe de judecată din regiunea transnistreană proceduri de restabilire la locul de muncă. ”Procedurile judiciare” s-au încheiat în februarie şi iunie 2009 prin hotărârile definitive ale ”Judecătoriei Supreme de la Tiraspol” prin care acţiunile reclamanţilor au fost respinse.

CtEDO a decis că pretinsele instanţe de judecată din regiunea transnistreană nu reprezintă un ”tribunal stabilit de lege”, astfel Federaţia Rusă este responsabilă de încălcarea articolul 6 § 1 al Convenţiei.  Rusia a fost obligată să achite fiecărui reclamant 3 000 EURO cu titlu de prejudiciu moral şi 2.400 EURO pentru compensarea costurilor de asistenţă juridică.

  • Cauza Canţer şi Magaleas v. Republica Moldova şi Rusia (Cauza Nr. 7529/10)

Cel de-al treilea caz se referă la alte două persoane, care locuiau în localităţile Slobozia şi Parcani din regiunea transnistreană. Reclamanţii au fost arestaţi în anul 2005 de către ”instanţele de judecată” din regiunea transnistreană, şi au fost deţinuţi în arest până la condamnarea lor din anul 2009. La 4 august 2009, ambii reclamanţi au fost condamnaţi de către ”instanţele de judecată” din regiunea transnistreană la 14 ani privaţiune de libertate.

Ca urmare a unei jurisprudenţe unitare anterioare pe cauze transnistrene, CtEDO a constatat încălcarea de către Federaţia Rusă a drepturilor reclamanţilor garantat de articolul 6 § 1 CEDO – dreptul la un proces echitabil. Astfel, Curtea a dispus că Rusia urmează să achite câte 6 000 de euro fiecărui reclamant pentru prejudiciul moral şi 4 080 EUR pentru compensarea costurilor de asistenţă juridică.

Reclamanţii a fost reprezentaţi la CtEDO de către avocaţii Asociaţiei Promo-LEX.

Similare
RECOMANDĂRI