Câte decizii ale Curţii de Apel Chişinău au fost contestate anul trecut la CSJ
Vizualizari:

Câte decizii ale Curţii de Apel Chişinău au fost contestate anul trecut la CSJ

Pe parcursul anului 2019, la Curtea Supremă de Justiţiei au fost contestate 5.020 de acte judecătoreşti emise de Curtea de Apel Chişinău. Datele apar în raportul de activitate publicat de instanţa de apel.

Din numărul total de cauze contestate, 3.842 de decizii, adică 76,5 la sută, au fost menţinute, iar altele 1.178, adică 23,4% au fost casate. Astfel, în anul 2019 Curtea de Apel Chişinău a examinat în total 25.680 de cauze, dintre care au fost casate 1.178 cauze, adică 4% din numărul total, scrie bizlaw.md.

Comparativ cu datele înregistrate în anul 2018, numărul de cauze contestate la Curtea Supremă de Justiţie s-a micşorat cu 1.397 dosare. Potrivit instanţei, acest fapt indică sporirea încrederii justiţiabilului în actul de justiţie emis.

Din numărul total de cauze casate în anul 2019, 731 de cauze au fost remise la o nouă examinare; dintre care zece dosare au fost remise la rejudecarea în instanţa de fond, iar 720 remise la rejudecare în instanţa de apel/recurs. Alte 447 de acte judecătoreşti au fost casate cu pronunţarea unei noi hotărâri.

Potrivit raportului Curţii de Apel Chişinău, magistraţii care activează în Colegiul penal al instanţei au soluţionat, în medie, câte 744 dosare, iar cei din Colegiul civil, comercial şi de contencios administrative câte 565 cauze.

Similare
RECOMANDĂRI