Arestul în continuare se aplică des şi nemotivat în Republica Moldova
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Arestul în continuare se aplică des şi nemotivat în Republica Moldova

Guvernul Republicii Moldova s-a angajat în faţa Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei să reducă fenomenul arestărilor nejustificate sau a celor contrare legii. La 2-4 Iunie 2020, Comitetul de Miniştri va verifica măsurile pe care le-a întreprins în acest sens Republica Moldova, în contextul supravegherii executării grupului de cauze Şarban.

Grupul în cauză este constituit din 14 hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului în care au fost constatate diverse violări ale art. 5 a Convenţiei Europene pentru  Drepturile Omului (CEDO).

La 18 aprilie 2020, Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a transmis Comitetului de Miniştri o comunicare actualizată despre garanţiile existente şi impactul măsurilor întreprinse de către autorităţi în prevenirea şi combaterea fenomenului arestărilor nejustificate.

CRJM a constatat că rata înaltă de arestare şi motivare insuficientă a hotărârilor de arestare sunt în continuare probleme serioase în Republica Moldova. Deşi în 2019 numărul persoanelor arestate a fost cel mai redus (1,864) comparativ cu ultimii ani, judecătorii în continuare nu examinează detaliat cererile de arestare. Dimpotrivă, rata cererilor acceptate a crescut până la valoarea maximală din ultimii ani – 93.5% (în 2018 – 88.4%). În acelaşi timp, măsurile preventive alternative arestului nu sunt utilizate suficient.

Problemele date, în general, nu rezidă în legislaţie, ci mai degrabă în practica judiciară deficitară, influenţată de lipsa de independenţă a judecătorilor şi atitudinea pro-acuzatorială manifestată de mai mulţi judecători de instrucţie. La fel, volumul mare de muncă afectează posibilitatea examinării calitative a materialelor şi dosarelor.

Concluzia generală este că în ciuda modificărilor legislative din 2016, o îmbunătăţire substanţială a practicii judecătorilor şi procurorilor legate de arest nu a avut loc.

Similare
RECOMANDĂRI