1.500 de euro încălcarea dreptului reclamantului de acces la o instanţă. Guvernul şi-a recunoscut vina
Vizualizari:

1.500 de euro încălcarea dreptului reclamantului de acces la o instanţă. Guvernul şi-a recunoscut vina

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunţat decizia în cauza Ţugui v. Republica Moldova. Reclamantul s-a plâns în faţa Curţii în baza Articolului 6 § 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, invocând încălcarea dreptului său de acces la o instanţă din cauza restituirii cererii sale de recurs din motivul neachitării taxei de stat.

Guvernul a prezentat Curţii o declaraţie unilaterală, prin care a recunoscut încălcarea dreptului reclamantului de acces la o instanţă şi s-a obligat să-i achite suma de 1.500 de euro pentru prejudiciul provocat acestuia ca urmare a încălcării dreptului său, scrie bizlaw.md.

Deşi reclamantul şi-a exprimat dezacordul cu privire la clauzele declaraţiei unilaterale propusă de către Guvern, Curtea a notat că această declaraţie a conţinut clauze rezonabile.

Considerând că declaraţia unilaterală a Guvernului este bazată pe respectarea drepturilor omului garantate prin Convenţie şi Protocoalele sale, şi în lipsa oricăror motive care ar justifica continuarea examinării acestei cereri, Curtea a decis radierea cauzei de pe rol în baza Articolului 37 § 1 lit. c) din Convenţie.

Rezumatul hotărârii a fost efectuat de către Direcţia agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova.

Similare
RECOMANDĂRI