Sofia Vicoveanca - "privighetoarea Bucovinei" care îşi exprimă trăirile într-o manieră irepetabilă