Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Premiul special „Renaşterea Naţională”, oferit post-mortem fostului primar al Chişinăului Nicolae Costin

TVR MOLDOVA a oferit, post-mortem, Premiul special „Renaşterea Naţională”, primului primar democrat al Chişinăului, lider emblematic al mişcării de emancipare naţională din Republica Moldova - Nicolae Costin.

”M-am născut într-o familie de ţărani rezeşi,  în comuna Peciştea, plasa Rezina,  judeţul Orhei,  Regatul României  Mari”, - aşa menţiona de fiecare dată, cu demnitatea  omului conştient de sine şi obârşia sa.

Educat  în  spiritul adevărului şi valorilor autentice, era îndrăgostit de istorie şi convins de importanţa şi  rostul cunoaşteri ei, după absolvirea  şcolii  pedagogice  urmează Facultatea de Istorie a Universităţii  de Stat.

Ulterior,  în calitate de conferenţiar universitar la Universitatea Pedagogică ”Alecu Russo” din Bălţi, le solicita discipolilor să gândească şi nicidecum să accepte orbeşte ideologia regimului. În curând, manifestarea spiritului său spartan   l-a plasat în dizgraţia  potentaţilor   zilei şi este  nevoit să  părăsească catedra.  Compensează urmând studiile de doctorat la Universitatea  “Mihail  Lomonosov” din Moscova.

Convins că  rămân comunişti  doar ce-i care i-au citit pe Marx   şi Lenin şi nicidecum cei care i-au studiat şi înţeles,  se întoarce la catedră,  la cea  de comunism  ştiinţific a Universităţii de Stat din Chişinău, unde împreună cu alţi colegi de-ai săi, politologi,  istorici, lingvişti pregătesc procesul de renaştere naţională.

Devenind Preşedinte Executiv al Frontului Popular din Republica Moldova,  prezent la   mitingurile populare, se angajează   cu aceeaşi forţă şi  convingere   să edifice conştiinţa  naţională.

Deputat în primul Parlament ales al Republicii Moldova, ar fi putut accede la orice altă funcţie în stat, conştient însă de importanţa capitalei-inima  ţării în procesul evolutiv prin care trecea întreaga societate, alege să candideze şi la funcţia de Primar General şi apoi de Preşedinte al Consiliului Municipal Chişinău (1990-1994).

Este coautor al Declaraţiilor de Suveranitate şi Independenţă a Republicii Moldova,  participă  la elaborarea  legii şi  implementează în administraţia municipală limba română în grafie latină, contribuie la organizarea şi  desfăşurarea Marilor Adunări Naţionale, a primei şi ulterioarelor trei ediţii a Sărbătorii Limba Noastră cea Română şi a  Zilei  Independenţei,  iniţiează şi coordonează  procesul de  redenumire a  străzilor din mun. Chişinău în conformitate cu istoria   românilor.

De numele  Domniei Sale  sunt legate deschiderea  primelor biblioteci şi licee  româneşti,  redeschiderea  lăcaşelor de cult, reînvierea tradiţiilor creştine,  reinstalarea monumentului lui Ştefan cel Mare  şi Sfânt la locul iniţial, completarea  Aleei Clasicilor Literaturii  cu busturile scriitorilor români, încheierea primelor protocoale de  înfrăţire cu primăriile din România.  Artizan al reîntregirii, reînfiinţează,  în spiritul tradiţiei naţionale,  funcţiile de prefect şi primar,  propune   includerea  satelor din împrejurimi  în componenţa municipiului Chişinău.

Cu mult curaj şi determinare,  într-o singură noapte, strămută monumentului lui Vladimir Lenin  din Piaţa Marii Adunări Naţionale.

Avea gândirea  strategică a omului de stat,  ştia să folosească cu iscusinţă forţa argumentului,   încât era respectat şi urmat chiar de adversarii  ideologici.

”Dăruirea şi jertfirea de sine sunt principalele dimensiuni ale patrioţilor şi înaintaşilor ”;O Ţară liberă nu se creează cu robi”;, ”Sunt sigur că oriunde v-aş lăsa,  în ciuda tuturor vicisitudinilor,  visul nostru  de secole se va împlini. Nu există altă cale !”; “ Neamul nostru a biruit  întotdeauna prin credinţă, cu Sfănta Cruce în mână! “ – sunt cugetările, este crezul unui  mare Om, unui mare Patriot,  unei  Conştiinţe  vii mereu în acţiune...
 
 
Similare
RECOMANDĂRI