Coronavirus: Comisia Europeană a adoptat noi măsuri de sprijin excepţionale pentru sectorul vinicol
Vizualizari:

Coronavirus: Comisia Europeană a adoptat noi măsuri de sprijin excepţionale pentru sectorul vinicol

Comisia Europeană a adoptat astăzi un pachet suplimentar de măsuri excepţionale pentru sprijinirea sectorului vinicol, ca urmare a crizei provocate de coronavirus şi a consecinţelor acesteia asupra sectorului. Sectorul vinicol este unul dintre sectoarele agroalimentare care au avut cel mai mult de suferit din cauza schimbării rapide a cererii şi din cauza închiderii restaurantelor şi barurilor din UE, fără ca pierderile să fie compensate de consumul la domiciliu.

Printre aceste noi măsuri se numără autorizaţia temporară ca operatorii să-şi organizeze propriile măsuri de piaţă, majorarea contribuţiei Uniunii Europene la programele naţionale de sprijinire a sectorului vinicol şi introducerea unor plăţi în avans pentru distilarea şi depozitarea de criză.

Comisarul pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Janusz Wojciechowski, a declarat: „Sectorul vinicol se numără printre sectoarele care au avut cel mai mult de suferit din cauza crizei provocate de pandemia de COVID-19 şi din cauza măsurilor de izolare conexe luate în UE. Primul pachet de măsuri specifice pieţei adoptat de Comisie a oferit deja un sprijin semnificativ acestui sector. Totuşi, incertitudinile legate de amploarea crizei la nivelul UE şi la nivel mondial, precum şi monitorizarea atentă a pieţei ne-au determinat să propunem un nou pachet de măsuri pentru sectorul vinicol. Am convingerea că aceste măsuri vor da rapid roade concrete pentru sectorul vinicol al UE, conferindu-i curând stabilitate.”

Măsurile excepţionale includ:

  • Derogare temporară de la normele Uniunii Europene în materie de concurenţă: Articolul 222 din Regulamentul privind organizarea comună a pieţelor (OCP) permite Comisiei să adopte derogări temporare de la anumite norme ale UE în materie de concurenţă în situaţii de dezechilibre grave ale pieţelor. Comisia a adoptat acum o astfel de derogare pentru sectorul vinicol, permiţându-le operatorilor să se auto-organizeze şi să pună în aplicare măsuri de piaţă fiecare la nivelul său pentru a-şi stabiliza sectoarele, cu respectarea funcţionării pieţei interne, pentru o perioadă maximă de 6 luni. De exemplu, operatorii vor putea să planifice acţiuni de promovare comune, să organizeze depozitarea de către operatori privaţi şi să-şi planifice în comun producţia.
  • Majorarea contribuţiei Uniunii Europene: contribuţia Uniunii Europene la toate măsurile din cadrul programelor naţionale de sprijin va fi majorată cu 10 %, ajungând la 70 %. O măsură excepţională precedentă a majorat deja această contribuţie de la 50 % la 60 %. Majorările vor oferi sprijin financiar beneficiarilor.
  • Plăţi în avans pentru distilarea şi depozitarea de criză: Comisia va permite statelor membre să le ofere plăţi în avans operatorilor pentru operaţiunile de distilare şi depozitare de criză aflate în desfăşurare. Aceste avansuri pot acoperi costurile în proporţie de până la 100 % şi vor permite statelor membre să îşi utilizeze în întregime fondurile alocate programelor naţionale de sprijin pentru acest an.

În plus faţă de aceste măsuri de sprijinire a sectorului vinicol, şi sectorul fructelor şi legumelor va beneficia de o majorare (de la 50 % la 70 %) a contribuţiei UE la programele gestionate de organizaţiile de producători. Astfel, organizaţiile de producători vor beneficia de o flexibilitate sporită în ceea ce priveşte punerea în aplicare a propriilor programe.

Aceste măsuri completează pachetul adoptat recentCăutaţi traducerile disponibile pentru linkul precedent, care a fost benefic pentru sectorul vinicol datorită flexibilităţii oferite în cadrul programelor de sprijinire a pieţei. Pachetul respectiv includea, de exemplu, o flexibilitate sporită a mecanismelor de controlare a potenţialului de producţie, aşa-numitul instrument al recoltării în verde, şi posibilitatea de a include măsuri temporare noi, cum ar fi oferirea posibilităţii de a distila vinul în situaţie de criză sau un ajutor pentru depozitarea de criză a vinului.

În plus, Comisia a lansat recent două cereri de propuneri de programe de promovareCăutaţi traducerile disponibile pentru linkul precedent care vizează sprijinirea sectoarelor care au avut cel mai mult de suferit din cauza crizei, inclusiv a sectorului vinicol. Cele două cereri de propuneri vor fi deschise până la 27 august 2020. 

Similare
RECOMANDĂRI