Comisia Europeană îndeamnă statele membre ale spaţiului Schengen să prelungească restricţiile privind călătoriile neesenţiale
Sursa foto:Comisia Europeană Vizualizari:

Comisia Europeană îndeamnă statele membre ale spaţiului Schengen să prelungească restricţiile privind călătoriile neesenţiale

Comisia Eurpeană a invitat astăzi, 8 aprilie, statele membre ale spaţiului Schengen şi statele asociate spaţiului Schengen să prelungească până la 15 mai restricţia temporară privind călătoriile neesenţiale către UE. Experienţa statelor membre şi a altor ţări expuse la pandemie arată că măsurile luate în vederea combaterii răspândirii virusului trebuie să fie aplicate mai mult de 30 de zile pentru a fi eficace.

Comisia invită la adoptarea unei abordări coordonate în ceea ce priveşte prelungirea, deoarece acţiunea la frontierele externe poate fi eficace numai dacă este pusă în aplicare de toate statele membre ale UE şi ale spaţiului Schengen la toate frontierele, cu aceeaşi dată de încetare şi în mod uniform.

Restricţia de călătorie, precum şi invitaţia de a o prelungi, se aplică „zonei UE+”, care include toate statele membre ale spaţiului Schengen (inclusiv Bulgaria, Croaţia, Cipru şi România) şi cele 4 state asociate spaţiului Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia) – în total, 30 de ţări.

Vicepreşedintele pentru promovarea modului nostru de viaţă european, Margaritis Schinas, a declarat: „Toate statele membre au pus în aplicare cu succes măsuri de distanţare socială pentru a limita interacţiunea socială şi a încetini răspândirea virusului. Restricţia privind călătoriile neesenţiale către UE din ţările terţe completează aceste măsuri la frontierele externe ale UE. Deşi putem vedea primele rezultate încurajatoare, prelungirea restricţiei de călătorie este necesară pentru a reduce în continuare riscurile de răspândire în şi mai mare măsură a bolii. Nu ar trebui să lăsăm uşa deschisă atunci când ne protejăm casa.

Ylva Johansson, comisarul pentru afaceri interne, a adăugat: „Situaţia actuală ne obligă să solicităm prelungirea restricţiei privind călătoriile neesenţiale către UE. Cu toate că acţiunea coordonată este esenţială la frontierele externe, trebuie să colaborăm şi la frontierele interne pentru a ne asigura că piaţa noastră internă continuă să funcţioneze în mod corespunzător şi că produsele esenţiale, cum ar fi alimentele, medicamentele şi echipamentele de protecţie, pot ajunge la destinaţie fără întârziere. Vom continua să sprijinim statele membre în toate aceste direcţii de acţiune.”

Evaluarea efectuată de Comisie cu privire la situaţia actuală indică o creştere continuă a numărului de noi cazuri şi decese în întreaga UE, precum şi propagarea pandemiei în afara UE, inclusiv în ţări din care, de obicei, milioane de persoane călătoreau către UE în fiecare an. În acest context, prelungirea restricţiei de călătorie este necesară pentru a reduce riscul răspândirii în şi mai mare măsură a bolii.

Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor a evaluat riscul de sporire a transmiterii comunitare ca fiind moderat dacă sunt în vigoare măsuri de reducere a riscului răspândirii bolii în comunitate şi ca fiind foarte ridicat dacă aceste măsuri sunt insuficiente, în timp ce riscul de depăşire a capacităţii sistemelor de sănătate şi de asistenţă socială în săptămânile următoare este foarte ridicat, chiar dacă sunt în vigoare măsuri de reducere a riscului răspândirii bolii în comunitate.

De la punerea în aplicare a restricţiei de călătorie în a doua jumătate a lunii martie, traficul aerian de pasageri s-a redus aproape la zero, zborurile care încă se mai efectuează fiind, în principal, de transport de mărfuri şi de repatriere. O tendinţă similară a traficului de pasageri poate fi observată şi în privinţa altor moduri de transport, cum ar fi feribotul, autocarul şi trenul.

Comisia va continua să sprijine statele membre în punerea în aplicare a restricţiei privind călătoriile neesenţiale către UE, inclusiv prin discuţii regulate în cadrul reuniunilor prin videoconferinţă cu miniştrii afacerilor interne.

Orice nouă prelungire a restricţiei de călătorie după data de 15 mai ar trebui să fie evaluată din nou, în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice.

Acţiunea paralelă şi coordonată la frontierele externe va fi un aspect esenţial al unei strategii de ieşire concertate la nivelul UE şi al eliminării treptate a măsurilor de izolare în Europa.

Context

La 16 martie 2020, Comisia a invitat şefii de stat sau de guvern să introducă o restricţie temporară privind călătoriile neesenţiale către UE, pentru o perioadă iniţială de 30 de zile. Liderii au dat curs acestei invitaţii la 17 martie; ulterior, toate statele membre ale UE (cu excepţia Irlandei) şi ţările din afara UE care fac parte din spaţiul Schengen au luat decizii naţionale de punere în aplicare a acestei restricţii de călătorie.

Cetăţenii UE, cetăţenii ţărilor din afara UE care fac parte din spaţiul Schengen şi membrii de familie ai acestora, precum şi resortisanţii ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung în UE sunt exceptaţi de la aplicarea restricţiei de călătorie în scopul întoarcerii lor acasă. În plus, pentru a limita la minimum impactul restricţiei asupra funcţionării societăţilor noastre, statele membre nu ar trebui să aplice restricţiile anumitor categorii de călători care au o funcţie sau o necesitate esenţială. Personalul esenţial, cum ar fi medicii, asistenţii medicali, lucrătorii din domeniul asistenţei medicale, cercetătorii şi experţii care contribuie la combaterea coronavirusului, precum şi persoanele care transportă mărfuri, lucrătorii transfrontalieri şi lucrătorii sezonieri din sectorul agricol ar trebui, de asemenea, să aibă în continuare dreptul de a intra în UE.

Pentru a sprijini statele membre, Comisia a prezentat, la 30 martie 2020, îndrumări privind modul de punere în aplicare a restricţiei temporare de călătorie, privind facilitarea repatrierilor din întreaga lume şi privind gestionarea situaţiei persoanelor care, din cauza restricţiilor de călătorie, sunt nevoite să rămână în UE mai mult timp decât sunt autorizate.

Similare
RECOMANDĂRI