Textul acordului comercial UE-Regatul Unit a fost publicat. Comisia Europeană propune aplicarea acordului cu titlu provizoriu până la 28 februarie 2021
Sursa foto:© European Communities, 2008 Vizualizari:

Textul acordului comercial UE-Regatul Unit a fost publicat. Comisia Europeană propune aplicarea acordului cu titlu provizoriu până la 28 februarie 2021

Comisia Europeană propune aplicarea cu titlu provizoriu a acordului post-Brexit încheiat între Regatul Unit şi Uniunea Europeană în ajunul Crăciunului, pentru o perioadă limitată, până la 28 februarie 2021, potrivit caleaeuropeana.ro. De asemenea, astăzi a fost publicat şi textul acordului comercial şi de cooperare între cele două părţi.

Uniunea Europeană şi Regatul Unit au ajuns joi, 24 decembrie, la un acord comercial şi de securitate după nouă luni de negocieri intense şi cu doar o săptămână înainte de încheierea perioadei de tranziţie post-Brexit, la 31 decembrie, care implică încetarea aplicării reglementărilor blocului pe teritoriul britanic.

Schimbări majore care urmează să aibă loc: pregătirea pentru 1 ianuarie 2021

Acordul de peste 2000 de pagini include prevederi fără precedent, cu tarife şi cote zero pentru toate bunurile şi reglementează o gamă largă de domenii, de la aviaţie şi transport la cooperarea nucleară. Aceasta depăşeşte cu mult acordurile tradiţionale de liber schimb şi oferă o bază solidă pentru păstrarea prieteniei şi cooperării de lungă durată dintre UE şi Regatul Unit, garantând integritatea pieţei unice şi indivizibilitatea celor patru libertăţi (persoane, bunuri, servicii şi capital).

Totuşi, acordul reflectă faptul că Regatul Unit părăseşte ecosistemul Uniunii de norme comune, de mecanisme de supraveghere şi de asigurare a respectării normelor şi, prin urmare, nu mai poate beneficia de avantajele de membru UE sau de cele conferite de apartenenţa la piaţa unică.

Astfel, după intrarea în vigoare a noului Acord comercial şi de cooperare dintre UE şi Regatul Unit, vor exista schimbări majore la 1 ianuarie 2021.

De la acea dată, Regatul Unit va părăsi piaţa unică şi uniunea vamală a UE, şi nu va mai fi parte la politicile şi acordurile internaţionale ale UE. Libera circulaţie a persoanelor, a bunurilor, a serviciilor şi a capitalurilor între Regatul Unit şi UE va înceta, iar UE şi Regatul Unit vor constitui două pieţe separate; două spaţii juridice şi de reglementare distincte. Acest lucru va crea bariere, care în prezent nu există, în calea comerţului cu bunuri şi servicii, precum şi a mobilităţii şi a schimburilor transfrontaliere – în ambele sensuri.

Acordul de retragere

Acordul de retragere asigură retragerea ordonată a Regatului Unit din Uniune şi reprezintă reprezintă sfârşitul perioadei prevăzute la articolul 50 din TUE şi începutul unei perioade de tranziţie care va dura până la 31 decembrie 2020. El vizează drepturile cetăţenilor, decontul financiar, o perioadă de tranziţie, protocoalele privind Irlanda/Irlanda de Nord, Ciprul şi Gibraltarul, guvernanţa şi alte aspecte legate de separare.

Acordul de retragere rămâne în vigoare, protejând, printre altele, drepturile cetăţenilor UE şi ale resortisanţilor Regatului Unit, interesele financiare ale UE şi, în mod esenţial, pacea şi stabilitatea pe insula Irlanda. Punerea în aplicare integrală şi la timp a acestui acord a reprezentat o prioritate-cheie pentru Uniunea Europeană.

Datorită discuţiilor intense dintre UE şi Regatul Unit în cadrul Comitetului mixt şi al diferitelor comitete specializate, Acordul de retragere şi, în special, Protocolul privind Irlanda şi Irlanda de Nord, vor fi puse în aplicare la 1 ianuarie.

Aplicarea de îndată a Acordului comercial şi de cooperare

Începerea aplicării Acordului comercial şi de cooperare reprezintă o chestiune de maximă urgenţă. Dacă nu există un cadru aplicabil care să reglementeze relaţiile dintre Uniune şi Regatul Unit după 31 decembrie 2020, aceste relaţii vor fi perturbate în mod semnificativ, în detrimentul persoanelor fizice, al întreprinderilor şi al altor părţi interesate.

Din cauza faptului că negocierile nu au putut fi finalizate decât într-un stadiu foarte avansat înainte de expirarea perioadei de tranziţie la 31 decembrie, iar Parlamentul European nu şi-a putut exercita în timp util dreptul de control democratic, în conformitate cu tratatele, pentru a dezbate şi aproba Acordul, creând posibilitatea unui vid normativ de la 1 ianuarie, Comisia propune aplicarea acordului cu titlu provizoriu, pentru o perioadă limitată, până la 28 februarie 2021.

Astfel, Comisia va propune rapid decizii ale Consiliului privind semnarea şi aplicarea cu titlu provizoriu, precum şi privind încheierea acordului.

Consiliul, hotărând cu unanimitatea tuturor celor 27 de state membre, va trebui apoi să adopte o decizie de autorizare a semnării acordului şi a aplicării sale cu titlu provizoriu începând cu 1 ianuarie 2021. După încheierea acestui proces, Acordul comercial şi de cooperare dintre UE şi Regatul Unit poate fi semnat în mod oficial.

Parlamentul European va fi apoi invitat să aprobe acordul, instituţia având ultimul cuvânt privind ratificarea înţelegerii. 

Ca ultimă etapă din partea UE, Consiliul trebuie să adopte decizia privind încheierea acordului.

Similare
RECOMANDĂRI