Consiliul Uniunii Europene adoptă norme privind îmbunătăţirea drepturilor călătorilor din transportul feroviar
Sursa foto:imagine simbol Vizualizari:

Consiliul Uniunii Europene adoptă norme privind îmbunătăţirea drepturilor călătorilor din transportul feroviar

Consiliul Uniunii Europene a adoptat luni norme revizuite privind o reformă a drepturilor călătorilor din transportul feroviar din UE care includ multe alte îmbunătăţiri, cum ar fi dispoziţii consolidate privind redirecţionarea şi utilizarea biletelor directe, menite să îmbunătăţească protecţia călătorilor în cazul pierderii legăturilor.

Potrivit CaleaEuropeană.ro, o reformă a drepturilor călătorilor din transportul feroviar din UE va consolida drepturile tuturor călătorilor şi în special ale celor cu handicap sau cu mobilitate redusă. De asemenea, reforma va facilita transportul bicicletelor în trenuri. 

Călătorii se vor bucura de o mai bună protecţie în cadrul unui număr sporit de servicii feroviare diferite, deoarece un număr mare de exceptări permise de regulamentul actual vor fi eliminate.  Pe viitor se vor aplica drepturi consolidate pentru persoanele cu handicap sau cu mobilitate redusă, deoarece actuala exceptare a trenurilor regionale de la majoritatea dispoziţiilor referitoare la persoanele cu handicap sau cu mobilitate redusă va fi eliminată complet până în 2023. Începând din acel moment, dreptul de a beneficia de asistenţă la îmbarcarea şi debarcarea din trenuri se va aplica tuturor trenurilor regionale şi de lung parcurs din UE, cu condiţia să existe în serviciu personal instruit. 

Pentru a încuraja mobilitatea verde, va deveni mai uşor pentru călători să îşi transporte bicicletele la bordul trenurilor. Întreprinderile feroviare vor fi obligate să creeze locuri pentru biciclete, iar călătorii vor fi informaţi cu privire la capacitatea disponibilă. Regula generală va fi ca fiecare tren să dispună de cel puţin patru locuri pentru biciclete. După consultarea publicului, întreprinderile feroviare pot decide să instaleze alt număr de locuri pentru biciclete în funcţie de tipul de serviciu, de dimensiunea trenului şi de cererea de transport de biciclete care poate fi prevăzută

De asemenea, societăţile feroviare vor fi încurajate să îşi mărească oferta de bilete directe. Acestea sunt bilete unice care sunt valabile pentru segmentele succesive ale unei călătorii şi garantează drepturile la redirecţionare şi despăgubiri în caz de întârzieri sau de pierdere a legăturilor. 

Noile norme vor clarifica şi vor extinde protecţia în cazurile în care călătorii au nevoie de redirecţionare către destinaţia lor finală.Despăgubirea minimă pentru întârzieri va rămâne neschimbată (25% din preţul biletului pentru o întârziere între 60 şi 119 minute şi 50% din preţul biletului pentru o întârziere de 120 de minute sau mai mare).

O clauză de forţă majoră care vizează despăgubirea pentru serviciile feroviare întârziate va oferi claritate juridică şi va crea condiţii de concurenţă mai echitabile în raport cu alte moduri de transport, pentru care există deja astfel de clauze. Societăţile feroviare nu vor trebui să plătească despăgubiri pentru întârzieri sau anulări cauzate de circumstanţe care nu ar fi putut fi evitate, cum ar fi condiţiile meteorologice extreme, dezastrele naturale majore sau crizele majore în domeniul sănătăţii publice, inclusiv pandemiile.

Întrucât regulamentul stabileşte un nivel minim de protecţie, întreprinderile feroviare au libertatea şi sunt încurajate să introducă norme mai stricte pentru a proteja drepturile călătorilor.

Votul de astăzi înseamnă adoptarea de către Consiliu a poziţiei sale în primă lectură. Actul legislativ trebuie acum să fie adoptat de Parlamentul European în a doua lectură înainte de a fi publicat în Jurnalul Oficial al UE. Regulamentul revizuit va intra în vigoare la douăzeci de zile după publicarea sa. Acesta va începe să se aplice doi ani mai târziu, cu excepţia cerinţelor privind locurile pentru biciclete, care vor fi aplicabile la patru ani de la intrarea în vigoare a regulamentului.

În acest sens, Pedro Nuno Santos, ministrul portughez al infrastructurii şi locuinţelor, a cărui ţară deţine preşedinţia rotativă a Consiliului UE, a declarat:„Acest regulament reprezintă un important pas înainte în ceea ce priveşte accesul persoanelor cu mobilitate redusă la serviciile feroviare. Administratorii de infrastructură şi întreprinderile feroviare vor trebui să adapteze serviciile feroviare şi să le facă treptat accesibile tuturor. O altă realizare remarcabilă a acestui regulament este impunerea obligaţiei de a asigura locuri pentru biciclete în trenuri, acestea neputând oferi, în mod normal, servicii „de la uşă la uşă”. Integrarea modurilor de transport uşoare va îmbunătăţi mobilitatea călătorilor şi va spori atractivitatea căilor ferate.”

Parlamentul şi Consiliul UE au desemnat 2021 Anul European al Căilor Ferate. Potrivit acestui acord, Anul European al Căilor Ferate 2021 va promova transportul feroviar ca mod de transport durabil, inovator şi sigur, capabil să garanteze servicii esenţiale chiar şi în timpul crizelor neprevăzute. 

Similare
RECOMANDĂRI