Consiliul European pentru Cercetare urmează să lanseze primele cereri de propuneri din programul-cadru Orizont Europa
Sursa foto:imagine simbol Vizualizari:

Consiliul European pentru Cercetare urmează să lanseze primele cereri de propuneri din programul-cadru Orizont Europa

Comisia Europeană a prezentat programul de lucru pe 2021 al Consiliului European pentru Cercetare. Este primul program de lucru din noul program-cadru european pentru cercetare şi inovare Orizont Europa, aferent perioadei 2021-2027. Include trei cereri principale de propuneri pentru acţiuni de cercetare de frontieră în cuantum total de 1,9 miliarde EUR. Consiliul European pentru Cercetare (CEC) oferă granturi cercetătorilor de vârf de pretutindeni din lume care sunt gata să vină sau să rămână în Europa pentru a-şi duce mai departe descoperirile ştiinţifice şi tehnologice revoluţionare care pot sta în viitor la baza unor noi industrii, pieţe şi inovaţii sociale.

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educaţie şi tineret, a spus: „Mă bucur foarte mult că am adoptat programul de lucru al Consiliului European pentru Cercetare. Pasul acesta important deschide calea către lansarea de cereri de propuneri care să sprijine cercetătorii de vârf şi echipele lor să se dedice cercetării de frontieră în diferite etape ale carierelor lor. Prima cerere de propuneri îi va ajuta pe tinerii cercetători din toată Europa care pun bazele propriei echipe sau propriului program de cercetare independent. Ei sunt viitorul cercetării europene.”

Profesorul universitar Jean-Pierre Bourguignon, preşedintele Consiliului European pentru Cercetare, a declarat: „Consiliul ştiinţific al CEC se felicită că, în cadrul programului Orizont Europa, Consiliul European pentru Cercetare poate în continuare să vină în sprijinul cercetătorilor europeni şi al celor mai inovatoare idei ale lor. Vom putea acorda mai multe granturi ca oricând. Datorită angajamentului Comisiei Europene şi dedicaţiei extraordinare a personalului Agenţiei Executive, suntem acum în măsură să lansăm, la 25 februarie, cererea de propuneri de granturi destinate cercetătorilor debutanţi pe 2021.”

Primele cereri de propuneri din 2021

Conform planificării, pe toată durata bugetului pe termen lung al UE 2021-2027, Consiliul European pentru Cercetare va primi peste 16 miliarde EUR din programul-cadru Orizont Europa, ceea ce reprezintă o creştere cu 22 % faţă de Orizont 2020.

În cadrul noii serii de concursuri, prima cerere de propuneri ce urmează a fi lansată este cea de granturi destinate cercetătorilor debutanţi a Consiliului European pentru Cercetare, care îi va ajuta pe cercetătorii de vârf să pună bazele propriei echipe sau propriului program de cercetare independent. Cererea va fi lansată la 25 februarie, va avea un buget de 619 milioane EUR şi data-limită 8 aprilie.

Conform calendarului programului de lucru, vor urma şi alte concursuri de granturi: la 11 martie, va fi lansată cererea de propuneri de granturi de consolidare, destinată cercetătorilor care îşi consolidează echipa sau programul de cercetare independent, cu un buget de 633 de milioane EUR. Data-limită pentru depunerea propunerilor este 20 aprilie. În fine, la 20 mai, Consiliul European pentru Cercetare va lansa o cerere de propuneri de granturi pentru cercetători avansaţi destinată cercetătorilor avansaţi de top, cu un buget de 626 de milioane EUR şi data-limită 31 august.

Din cauza trecerii la noul program-cadru, granturile pentru sinergie nu sunt disponibile în cadrul programului de lucru pe 2021. Este probabil ca acordarea granturilor pentru sinergie să se reia în cadrul programului de lucru pe 2022. Grantul pentru validarea conceptului se află actualmente în proces de revizuire de către Consiliul ştiinţific, organul de conducere al Consiliului European pentru Cercetare şi, în consecinţă, nu figurează nici în actualul program de lucru.

Programul de lucru pe 2021 include şi alte acţiuni şi achiziţii publice pentru a permite Consiliului ştiinţific să îşi îndeplinească atribuţiile şi mandatul, inclusiv numirea de experţi independenţi în cursul procesului de evaluare a propunerilor şi de pregătire a cererilor, pentru evaluarea etică şi monitorizarea proiectelor în desfăşurare. Programul cuprinde de asemenea obligaţiile Consiliului ştiinţific de a stabili strategia globală a Consiliului European pentru Cercetare şi de a monitoriza calitatea implementării programului din perspectivă ştiinţifică.

Consiliul European pentru Cercetare acordă granturi prin intermediul unor concursuri deschise unor proiecte conduse de cercetători debutanţi şi consacraţi. Unicul criteriu de selecţie este excelenţa ştiinţifică, iar scopul este de a atrage cercetători de vârf de pretutindeni din lume să vină şi să rămână în Europa. Până acum, Consiliul European pentru Cercetare a finanţat peste 9 500 de cercetători de top aflaţi în diverse etape ale carierei şi peste 70 000 de postdoctoranzi, doctoranzi şi alte persoane care lucrează în echipele lor de cercetare. Un studiu independent din 2020 a arătat că aproximativ 80 % dintre proiectele finanţate reprezintă inovaţii sau progrese ştiinţifice majore în domeniul ştiinţei, ceea ce demonstrează calitatea excepţională a acestui tip de cercetare finanţată de UE.

Similare
RECOMANDĂRI