Comisia Europeană propune un mecanism anual de cooperare cu statele membre pentru a transpune în realitate deceniul digital şi pentru a transforma UE într-un ”lider pe pieţele viitorului”
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Comisia Europeană propune un mecanism anual de cooperare cu statele membre pentru a transpune în realitate deceniul digital şi pentru a transforma UE într-un ”lider pe pieţele viitorului”

Comisia Europeană a propus miercuri o cale către transpunerea în realitate a deceniului digital, prin care urmăreşte să transforme din punct de vedere digital societăţile şi economiile UE până în 2030.

Potrivit unui comunicat al instituţiei, calea propusă către transpunerea în realitate a deceniului digital va transforma obiectivele digitale ambiţioase ale UE pentru 2030 într-un mecanism concret de punere în aplicare. Va fi instituit un cadru de guvernanţă bazat pe un mecanism anual de cooperare cu statele membre în vederea realizării obiectivelor urmărite de Uniune pentru 2030 în cadrul deceniului digital în domeniile competenţelor digitale, infrastructurilor digitale şi digitalizării întreprinderilor şi a serviciilor publice. Calea propusă vizează, de asemenea, identificarea şi implementarea unor proiecte digitale de mare anvergură cu implicarea Comisiei şi a statelor membre.

În paralel, Comisia lucrează la finalizarea propunerii de „Declaraţie comună privind principiile digitale” a Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei, menită să asigure reflectarea valorilor şi a drepturilor europene în spaţiul digital. Acest lucru va garanta că oricine se poate bucura de avantajele oferite de oportunităţile digitale, cum ar fi accesul universal la internet, algoritmii care respectă oamenii şi un mediu online sigur şi de încredere. În raportul anual privind stadiul îndeplinirii obiectivelor deceniului digital va fi evaluată punerea în aplicare a principiilor digitale.

”Viziunea europeană cu privire la viitorul digital este ca tehnologia să consolideze capacităţile oamenilor. De aceea, propunem astăzi un plan concret pentru realizarea transformării digitale, pentru un viitor în care inovarea să fie în slujba întreprinderilor şi a societăţilor noastre. Ne propunem să instituim un cadru de guvernanţă bazat pe un mecanism anual de cooperare pentru a atinge obiectivele fixate în domeniile competenţelor digitale, infrastructurilor digitale şi digitalizării întreprinderilor şi a serviciilor publice”, a declarat Margrethe Vestager, vicepreşedinta executivă pentru o Europă pregătită pentru era digitală.

La rândul său, Thierry Breton, comisarul pentru piaţa internă, a transmis că ”Europa este hotărâtă să fie lider în cursa tehnologică mondială. Faptul că ne-am stabilit obiective de atins pentru 2030 a fost un pas important, însă acum trebuie să obţinem rezultate. Trebuie să ne asigurăm că Europa nu va fi într-o poziţie de mare dependenţă în anii următori. Altfel, vom rămâne prea expuşi la fluctuaţiile de la nivel mondial şi vom pierde oportunităţi de creştere economică şi de creare de locuri de muncă. Cred într-o Europă care este lider pe pieţele viitorului, nu un simplu subcontractant”, a completat acesta.

Pornind de la comunicarea intitulată Busola pentru dimensiunea digitală 2030”, în care Comisia şi-a prezentat viziunea pentru o transformare digitală de succes a economiei şi a societăţii Europei până la sfârşitul deceniului, Comisia introduce acum un cadru de guvernanţă solid – Calea către transpunerea în realitate a deceniului digital – în vederea atingerii obiectivelor digitale.

Progresele statelor membre în domeniul digital au fost foarte inegale în ultimii ani. Tendinţa arată că ţările care progresau într-un ritm lent acum cinci ani au continuat să înregistreze progrese lente până în prezent. Această nouă cale către transpunerea în realitate a deceniului digital va asigura o cooperare structurată care va permite acţiuni colective în vederea atingerii obiectivelor convenite, recunoscând, totodată, punctele de plecare diferite ale statelor membre.

Mai concret, Comisia propune să se implice într-un mecanism anual de cooperare cu statele membre, care va cuprinde:

  • un sistem de monitorizare structurat, transparent şi comun, bazat pe indicele economiei şi societăţii digitale (DESI), care va permite măsurarea progreselor înregistrate în direcţia atingerii fiecăruia dintre obiectivele pentru 2030 şi va include indicatori-cheie de performanţă;
  • un raport anual privind stadiul îndeplinirii obiectivelor deceniului digital, în care Comisia va evalua progresele înregistrate şi va formula recomandări privind acţiunile de întreprins;
  • foi de parcurs strategice multianuale privind deceniul digital pentru fiecare stat membru, în care statele membre îşi vor prezenta politicile şi măsurile adoptate sau planificate pentru a sprijini realizarea obiectivelor pentru 2030;
  • un cadru anual structurat pentru discutarea şi abordarea domeniilor în care nu s-au înregistrat progrese suficiente, prin recomandări şi angajamente comune între Comisie şi statele membre;
  • un mecanism de sprijinire a implementării proiectelor multinaţionale.

Monitorizarea progreselor înregistrate şi raportul privind stadiul îndeplinirii obiectivelor deceniului digital

Pentru a se asigura că Europa se apropie rapid de obiectivele deceniului digital, cadrul de guvernanţă propus prevede un sistem de monitorizare a progreselor, bazat pe un indice al economiei şi societăţii digitale (DESI) îmbunătăţit. Comisia va trasa mai întâi traiectoriile UE preconizate pentru fiecare obiectiv împreună cu statele membre, care, la rândul lor, ar urma să propună foi de parcurs strategice naţionale pentru a atinge obiectivele. În fiecare an, Comisia va prezenta Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene un raport privind stadiul îndeplinirii obiectivelor deceniului digital cu scopul de a:

  • prezenta performanţele fiecărei ţări în domeniul digital, măsurate în raport cu traiectoriile proiectate;
  • formula recomandări specifice adresate statelor membre în vederea atingerii obiectivelor pentru 2030, ţinând seama de circumstanţele naţionale.

Comisia va revizui până în 2026 obiectivele fixate pentru a ţine seama de evoluţiile tehnologice, economice şi societale.

Proiecte multinaţionale

Proiectele multinaţionale sunt proiecte de mare anvergură care ar contribui la atingerea obiectivelor pentru transformarea digitală a Europei până în 2030 – proiecte pe care niciun stat membru nu le-ar putea dezvolta pe cont propriu. Astfel de proiecte vor permite statelor membre să se reunească şi să îşi pună în comun resursele pentru a-şi consolida capacităţile digitale în domenii fundamentale pentru consolidarea suveranităţii digitale a Europei şi pentru susţinerea redresării Europei.

Comisia a identificat o listă iniţială de proiecte multinaţionale, care include mai multe domenii de investiţii: infrastructura de date, procesoarele cu consum redus de energie, comunicaţiile 5G, calculul de înaltă performanţă, comunicaţiile cuantice securizate, administraţia publică, tehnologia blockchain, centrele de inovare digitală şi investiţiile în competenţele digitale ale cetăţenilor.

Diferitele obiective vor accelera procesul de digitalizare şi vor duce la consolidarea rezilienţei şi a suveranităţii tehnologice prin integrarea pe piaţă a unui număr mai mare de specialişti care vor lucra în domeniul digital sau prin stimularea diferitelor sectoare să dezvolte tehnologii digitale în Europa.

Raportul anual privind stadiul îndeplinirii obiectivelor deceniului digital va furniza informaţiile necesare pentru a monitoriza evoluţiile şi lacunele identificate în ceea ce priveşte transformarea digitală a Europei şi va actualiza lista proiectelor multinaţionale.

Proiectele multinaţionale ar trebui să atragă investiţii finanţate atât din resursele de finanţare ale UE, inclusiv din Mecanismul de redresare şi rezilienţă, cât şi din resursele statelor membre. Alte entităţi publice şi private pot investi în proiecte, după caz.

Comisia, acţionând ca accelerator de proiecte multinaţionale, va ajuta statele membre să îşi identifice interesele în cadrul proiectelor multinaţionale, va pune la dispoziţie orientări cu privire la mecanismele de implementare şi va oferi asistenţă în acest sens, astfel încât să asigure participarea pe scară largă şi implementarea cu succes a proiectelor.

Programul prevede o nouă structură juridică – Consorţiul pentru infrastructura digitală europeană (EDIC) – care permite crearea şi implementarea rapidă şi flexibilă a proiectelor multinaţionale.

Pandemia a evidenţiat rolul central pe care îl joacă tehnologia digitală în construirea unui viitor durabil şi prosper. În special, criza a scos la iveală un clivaj între întreprinderile care dispun de capacităţi digitale şi cele care nu au adoptat încă soluţii digitale şi a subliniat decalajul dintre zonele urbane bine-conectate şi zonele rurale şi îndepărtate.

Digitalizarea oferă numeroase noi oportunităţi pe piaţa europeană, unde în 2020 au rămas neocupate peste 500.000 de locuri de muncă pentru experţi în materie de securitate cibernetică şi de date. În conformitate cu valorile europene, calea către transpunerea în realitate a deceniului digital ar trebui să ne consolideze poziţia de lider în domeniul digital şi să promoveze politici digitale durabile şi centrate pe oameni, care să consolideze capacităţile cetăţenilor şi ale întreprinderilor.

Similare
RECOMANDĂRI