Comisia Europeană promovează digitalizarea comerţului electronic pentru vămile din UE, contribuind la combaterea fraudelor fiscale
Sursa foto:imagine simbol Vizualizari:

Comisia Europeană promovează digitalizarea comerţului electronic pentru vămile din UE, contribuind la combaterea fraudelor fiscale

Comisia Europeană a lansat luni, 28 septembrie, un nou plan de acţiune privind uniunea vamală, care conţine o serie de măsuri menite să creeze condiţiile pentru ca vămile UE să fie mai funcţionale, mai inovatoare şi mai eficiente în următorii patru ani. Măsurile anunţate vor consolida uniunea vamală ca piatră de temelie a pieţei unice. Ele confirmă, de asemenea, rolul ei major în protejarea veniturilor UE şi a securităţii, sănătăţii şi prosperităţii cetăţenilor şi întreprinderilor din UE.

Potrivit caleaeuropeana.ro, gestionarea comerţului electronic rămâne o prioritate pentru Comisia Europeană: „pentru a aborda noile provocări din domeniul comerţului electronic, obligaţiile privind prestatorii de servicii de plată şi platformele de vânzări online vor fi mai stricte pentru a contribui la combaterea fraudelor în domeniul taxelor vamale şi a fraudelor fiscale în cadrul comerţului electronic”, se arată în comunicatul oficial.

În directivele sale politice, preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen a anunţat că uniunea vamală trebuie să fie eficientizată, în special prin asigurarea unei abordări europene integrate a gestionării riscurilor vamale, care să sprijine efectuarea unor controale eficace de către statele membre ale UE. Planul de acţiune prezentat astăzi vizează tocmai îndeplinirea acestui deziderat.

Planul de acţiune anunţat astăzi include o serie de acţiuni în domenii precum gestionarea riscurilor, gestionarea comerţului electronic, promovarea respectării legislaţiei şi acţionarea ca o entitate unică a autorităţilor vamale:

  • Gestionarea riscurilor: planul de acţiune se axează în particular pe asigurarea unei mai mari disponibilităţi şi utilizări a datelor şi a analizării datelor în scopuri vamale. El stipulează realizarea unei supravegheri inteligente, bazată pe riscuri, a lanţurilor de aprovizionare şi instituirea unui nou centru de analiză în cadrul Comisiei pentru colectarea, analizarea şi schimbul de date vamale care să constituie baza unor decizii de importanţă majoră, pentru a ajuta autorităţile vamale să identifice punctele slabe la frontierele externe ale UE şi să gestioneze crizele viitoare.
  • Gestionarea comerţului electronic: în acest sens şi pentru a aborda noile provocări din domeniul comerţului electronic, obligaţiile privind prestatorii de servicii de plată şi platformele de vânzări online vor fi mai stricte pentru a contribui la combaterea fraudelor în domeniul taxelor vamale şi a fraudelor fiscale în cadrul comerţului electronic.
  • Promovarea respectării legislaţiei: viitoarea iniţiativă intitulată „Ghişeul unic” va permite întreprinderilor legitime să finalizeze formalităţile lor vamale în cadrul unui singur portal. Ea va permite o colaborare mai intensă în ceea ce priveşte prelucrarea, partajarea şi schimbul de informaţii şi o mai bună evaluare a riscurilor pentru autorităţile vamale.
  • Autorităţile vamale acţionează ca o entitate unică: planul de acţiune detaliază dotarea pe scară largă cu echipamente vamale moderne şi fiabile finanţate din următorul buget al UE. Un nou grup de reflecţie format din statele membre şi din reprezentanţi ai mediului de afaceri va fi înfiinţat pentru a contribui la pregătirea pentru crize şi provocări viitoare, cum ar fi evoluţii neprevăzute la nivel mondial şi viitoare modele de afaceri.

Uniunea vamală a UE s-a transformat într-o piatră de temelie a pieţei noastre unice, menţinând securitatea frontierelor UE, protejându-i pe cetăţenii noştri de bunuri interzise şi periculoase, cum ar fi armele, drogurile şi produsele nocive pentru mediu, şi facilitând, în acelaşi timp, comerţul UE cu restul lumii. În plus, ea generează venituri la bugetul UE. Dar, recent, a devenit clar că sunt necesare modalităţi mai inteligente de lucru pentru a permite autorităţilor vamale să gestioneze multiplele lor responsabilităţi, al căror număr creşte continuu.

Planul de acţiune a beneficiat de un proiect prospectiv inovator intitulat „Viitorul sectorului vamal în UE 2040”, care a vizat crearea unei înţelegeri comune şi strategice în rândul principalelor părţi interesate cu privire la modalităţile de abordare a provocărilor actuale şi viitoare cu care se confruntă sectorul vamal, precum şi conturarea unei viziuni care să prefigureze modul în care ar trebui să arate el în 2040.

Similare
RECOMANDĂRI