Comisia Europeană lansează o platformă cu acces liber pentru publicarea lucrărilor ştiinţifice
Sursa foto:© European Union, 2011/ Source: EC - Audiovisual Service Vizualizari:

Comisia Europeană lansează o platformă cu acces liber pentru publicarea lucrărilor ştiinţifice

Comisia Europeană a lansat astăzi, 24 martie, „Open Research Europe”, o platformă pentru publicarea lucrărilor ştiinţifice care va fi accesibilă tuturor. Platforma va prezenta rezultatele activităţilor de cercetare finanţate de Orizont Europa, programul UE pentru cercetare şi inovare pentru perioada 2021-2027, şi de precursorul acestuia, programul Orizont 2020.

Platforma „Open Research Europe” le va oferi tuturor, indiferent dacă sunt cercetători sau simpli cetăţeni, acces gratuit la cele mai recente descoperiri ştiinţifice. Ea abordează în mod direct dificultăţile majore asociate adesea cu publicarea rezultatelor ştiinţifice, inclusiv termenele de reutilizare a rezultatelor, obstacolele din calea reutilizării şi costurile ridicate. Platforma este un serviciu opţional pentru beneficiarii programelor Orizont Europa şi Orizont 2020, care vor putea astfel să îşi îndeplinească, fără niciun fel de costuri, obligaţiile în materie de acces liber imediat prevăzute în contractele de finanţare.

Aproximativ 40 de lucrări ştiinţifice din diverse domenii ale cercetării au fost deja publicate şi sunt disponibile pentru a fi citite şi evaluate de comunitatea ştiinţifică.

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educaţie şi tineret, a declarat: „Trebuie să accelerăm descoperirile ştiinţifice prin practici de cercetare mai colaborative şi mai deschise. Ajutând cercetătorii să publice în regim de acces liber, platforma „Open Research Europe” elimină barierele din calea fluxurilor de cunoştinţe şi încurajează dezbaterea ştiinţifică. Acesta este doar începutul. Treptat, vom consolida reputaţia platformei ca loc predilect de publicare pentru cercetătorii beneficiari ai programelor Orizont 2020 şi Orizont Europa şi ne vom asigura că aceasta devine parte integrantă a Spaţiului european de cercetare.”

În comunicarea intitulată „Un nou SEC pentru cercetare şi inovare”, Comisia introduce „Open Research Europe” ca platformă de publicare cu acces liber pentru difuzarea rezultatelor cercetării finanţate de programele Orizont Europa şi Orizont 2020 în toate domeniile ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicii, precum şi în domeniul ştiinţelor sociale, al artelor şi al disciplinelor umaniste.

Pe lângă faptul că va facilita publicarea liberă, rapidă şi rentabilă a lucrărilor ştiinţifice, platforma „Open Research Europe” îi va ajuta pe beneficiarii programelor Orizont 2020 şi Orizont Europa să-şi îndeplinească obligaţiile relevante în materie de acces liber stipulate în contractele lor de finanţare: accesul liber imediat, prevăzut de programul Orizont Europa, şi înscrierea automată într-un registru general (prin comparaţie, programul Orizont 2020 permitea o perioadă de embargo de 6 - 12 luni). Platforma „Open Research Europe” va oferi cercetătorilor un spaţiu de publicare în care să-şi poată împărtăşi rapid rezultatele şi analizele şi care să faciliteze dezbateri deschise şi constructive pe teme de cercetare. Platforma oferă o gamă largă de indicatori pentru cuantificarea impactului ştiinţific şi social al articolelor şi pentru furnizarea de informaţii cu privire la utilizarea şi reutilizarea acestora.

Comisia intenţionează să conducă prin puterea exemplului, asumându-şi o nouă sarcină, şi anume aceea de a sprijini activ practicile ştiinţifice deschise şi de a promova transparenţa procesului de publicare. Scopul său este de a-i inspira şi pe alţi finanţatori, în special pe cei de la nivel naţional, să facă acelaşi lucru. Prin integrarea platformei „Open Research Europe” în programele Orizont 2020 şi Orizont Europa, Comisia aduce inovarea în domeniul comunicării academice la următorul nivel.

În prezent, 91 % din toate publicaţiile şi 95 % din toate publicaţiile evaluate inter pares finanţate de Orizont 2020 sunt cu acces liber, ceea ce reprezintă un procentaj extrem de ridicat la nivel mondial. Cu toate acestea, Comisia are ambiţia de a asigura accesul liber la toate publicaţiile academice rezultate din activităţile de cercetare pe care le finanţează. În special, scopul programului Orizont Europa este ca publicaţiile să fie liber accesibile din momentul publicării lor, iar platforma permite acest lucru.

Ştiinţa deschisă este o abordare bazată pe cooperarea deschisă şi pe partajarea sistematică a cunoştinţelor şi a instrumentelor cât mai devreme şi mai larg posibil pe parcursul procesului de cercetare. Acest demers sporeşte eficienţa şi creativitatea sistemelor de cercetare şi de inovare, consolidând excelenţa şi încrederea societăţii în ştiinţă. Mai exact, deschiderea şi partajarea rezultatelor şi a datelor de cercetare, posibilitatea de reutilizare şi reproducere a acestora, precum şi accesul la infrastructurile de cercetare oferă baza pentru controlul inter pares şi pentru dezbaterea academică, ceea ce asigură calitatea şi eficienţa în aprofundarea reflecţiilor, a analizei şi a inovării în domeniul cercetării.

Răspunsul UE la pandemia de coronavirus a demonstrat potenţialul ştiinţei deschise de a spori nivelul de colaborare, ilustrând modul în care accesul liber imediat la publicaţii şi date a fost crucial pentru a ajuta cercetătorii să găsească noi tratamente, diagnostice şi vaccinuri. Platforma „Open Research Europe” reprezintă următoarea etapă a acestui proces.

Similare
RECOMANDĂRI