Comisia Europeană a adoptat un pachet pentru finanţele digitale: Obiectivul este o piaţă unică digitală inovatoare, crucială pentru redresarea economică
Sursa foto:imagine simbol Vizualizari:

Comisia Europeană a adoptat un pachet pentru finanţele digitale: Obiectivul este o piaţă unică digitală inovatoare, crucială pentru redresarea economică

Comisia Europeană a adoptat joi un nou pachet privind finanţele digitale, care include strategia privind finanţele digitale şi strategia privind plăţile de mică valoare, precum şi propuneri legislative privind criptoactivele şi rezilienţa digitală, informează caleaeuropeana.ro.

Pachetul prezentat va stimula competitivitatea şi inovarea europeană în sectorul financiar, creând astfel condiţiile necesare pentru ca Europa să devină un organism de stabilire a standardelor la nivel mondial. Pachetul va oferi consumatorilor mai multe opţiuni şi oportunităţi în ceea ce priveşte serviciile financiare şi plăţile moderne, asigurând în acelaşi timp protecţia consumatorilor şi stabilitatea financiară.

Măsurile luate vor fi esenţiale pentru sprijinirea redresării economice a UE, deoarece vor debloca noi modalităţi de direcţionare a finanţării către întreprinderile europene, jucând totodată un rol-cheie în punerea în aplicare a Pactului verde european şi a Noii strategii industriale pentru Europa, informează executivul european. Prin elaborarea unor norme mai sigure şi mai uşor de utilizat, din punct de vedere informatic, de către consumatori, Comisia îşi propune să stimuleze inovarea responsabilă în sectorul financiar al UE, în special pentru întreprinderile digitale nou-înfiinţate cu un grad ridicat de inovare, reducând totodată eventualele riscuri legate de protecţia investitorilor, spălarea banilor şi criminalitatea informatică.

“Viitorul finanţelor este digital. Am văzut că, pe durata măsurilor de restricţionare a circulaţiei, oamenii au putut avea acces la serviciile financiare datorită tehnologiilor digitale precum operaţiunile bancare pe internet. Tehnologia le poate oferi mult mai mult consumatorilor şi întreprinderilor şi ar trebui să adoptăm în mod proactiv transformarea digitală, atenuând în acelaşi timp eventualele riscuri. Acesta este obiectivul pachetului prezentat astăzi. O piaţă unică digitală inovatoare pentru finanţe va aduce beneficii cetăţenilor europeni şi va fi crucială pentru redresarea economică a Europei prin faptul că va oferi consumatorilor produse financiare mai bune şi va deschide noi canale de finanţare pentru întreprinderi”, a declarat Valdis Dombrovskis, vicepreşedintele executiv pentru o economie în serviciul cetăţenilor.

 

Pachetul privind finanţele digitale prezentat astăzi cuprinde o strategie privind finanţele digitale, o strategie privind plăţile de mică valoare, propuneri legislative pentru un cadru de reglementare al UE privind criptoactivele şi propuneri pentru un cadru de reglementare al UE privind rezilienţa operaţională digitală.

O strategie privind finanţele digitale: către un spaţiu european al datelor financiare – noi modalităţi de direcţionare a finanţării către IMM-uri – produse financiare mai bune pentru consumatori

Obiectivul strategiei privind finanţele digitale prezentate astăzi este de a transforma serviciile financiare ale Europei în servicii mai uşor de utilizat din punct de vedere informatic şi de a stimula inovarea responsabilă şi concurenţa între furnizorii de servicii financiare din UE. Strategia va reduce fragmentarea pieţei unice digitale, astfel încât consumatorii să poată avea acces la produse financiare la nivel transfrontalier şi întreprinderile Fintech nou-înfiinţate să îşi extindă activitatea şi să se dezvolte. Aceasta va asigura faptul că normele UE privind serviciile financiare sunt adecvate pentru era digitală, pentru aplicaţii cum ar fi inteligenţa artificială şi tehnologia blockchain. Gestionarea datelor se află, de asemenea, în centrul strategiei prezentate astăzi. În conformitate cu strategia mai amplă a Comisiei privind datele, obiectivul măsurilor adoptate astăzi este de a promova schimbul de date şi finanţarea deschisă, menţinând în acelaşi timp standardele foarte ridicate ale UE în materie de protecţie a vieţii private şi a datelor. În cele din urmă, strategia urmăreşte să asigure condiţii de concurenţă echitabile între furnizorii de servicii financiare, fie că este vorba de bănci tradiţionale sau de întreprinderi din domeniul tehnologiei: aceeaşi activitate, aceleaşi riscuri, aceleaşi reguli.

O strategie privind plăţile de mică valoareplăţi moderne şi eficiente din punctul de vedere al costurilor

Strategia de astăzi îşi propune să le ofere cetăţenilor şi întreprinderilor europene servicii de plată sigure, rapide şi fiabile. Aceasta va permite consumatorilor să plătească mai uşor în magazine şi să efectueze tranzacţii de comerţ electronic într-un mod sigur şi convenabil. Strategia vizează realizarea, în UE, a unui sistem de plăţi de mică valoare pe deplin integrat, care să includă soluţii de plăţi instant la nivel transfrontalier. Aceasta va facilita plăţile în euro între UE şi alte jurisdicţii şi va promova apariţia unor soluţii de plată naţionale şi paneuropene.

Propuneri legislative privind criptoactivele: valorificarea oportunităţilor şi atenuarea riscurilor

Comisia a propus astăzi pentru prima dată o nouă legislaţie privind criptoactivele (o reprezentare digitală a valorilor sau a drepturilor care pot fi stocate şi tranzacţionate electronic). „Regulamentul privind pieţele de criptoactive” va stimula inovarea, menţinând, totodată, stabilitatea financiară şi protejând investitorii împotriva riscurilor. Legislaţia va oferi claritate şi securitate juridică emitenţilor şi furnizorilor de criptoactive. Noile norme le vor permite operatorilor autorizaţi într-un stat membru să furnizeze servicii în întreaga UE („procedura de paşaport”). Garanţiile includ cerinţe de capital, custodia activelor, o procedură obligatorie de tratare a plângerilor pusă la dispoziţia investitorilor şi drepturi ale investitorului împotriva emitentului. Emitenţii de criptoactive semnificative garantate cu active (aşa numitele „criptomonede stabile” mondiale) ar face obiectul unor cerinţe mai stricte (de exemplu, în ceea ce priveşte capitalul, drepturile investitorilor şi supravegherea).

De asemenea, Comisia propune astăzi un sistem-pilot pentru infrastructurile de piaţă care doresc să încerce să comercializeze şi să efectueze tranzacţii cu instrumente financiare sub formă de criptoactive. Acest sistem-pilot reprezintă o abordare a mediului de testare („sandbox”) – sau a mediului controlat – care permite derogări temporare de la normele existente, astfel încât autorităţile de reglementare să poată dobândi experienţă în utilizarea tehnologiei registrelor distribuite în cadrul infrastructurilor pieţei, asigurându-se, în acelaşi timp, că pot face faţă riscurilor la adresa protecţiei investitorilor, a integrităţii pieţei şi a stabilităţii financiare. Obiectivul sistemului-pilot este de a le permite întreprinderilor să testeze şi să dobândească mai multe cunoştinţe despre modul în care se aplică în practică normele existente.

Propuneri legislative privind rezilienţa operaţională digitală: împiedicarea atacurilor cibernetice şi îmbunătăţirea supravegherii serviciilor externalizate

Întreprinderile din domeniul tehnologiei sunt din ce în ce mai importante în domeniul finanţelor, atât ca furnizori de servicii informatice pentru firmele financiare, cât şi ca furnizori de servicii financiare în sine. Actul legislativ propus astăzi privind rezilienţa operaţională digitală urmăreşte să asigure faptul că toţi participanţii la sistemul financiar dispun de garanţiile necesare pentru a atenua atacurile cibernetice şi alte riscuri. Legislaţia propusă va impune tuturor întreprinderilor să se asigure că pot face faţă tuturor tipurilor de perturbări şi ameninţări legate de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC). Propunerea legislativă prezentată astăzi introduce, de asemenea, un cadru de supraveghere pentru furnizorii de TIC, cum ar fi furnizorii de servicii de cloud computing.

Pachetul privind finanţele digitale, prezentat astăzi, se bazează pe activitatea desfăşurată în contextul Planului de acţiune privind FinTech din 2018 şi pe activitatea Parlamentului European, a autorităţilor europene de supraveghere şi a altor experţi. În vederea elaborării pachetului privind finanţele digitale, Comisia a dialogat în diverse moduri cu părţile interesate şi cu publicul. Comisia a organizat evenimente de informare privind finanţele digitale, la care au participat părţile interesate şi care au avut loc în statele membre şi la Bruxelles în primăvara anului 2020. Comisia a organizat, de asemenea, trei consultări publice pentru a colecta feedback de la o gamă largă de părţi interesate.

În domeniul plăţilor de mică valoare, a doua directivă privind serviciile de plată (DSP2) a fost deja un pas important la nivel legislativ. Cu toate acestea, DSP2 va face obiectul unei analize în al patrulea trimestru al anului 2021 şi, dacă va fi necesar, va fi adaptată pentru a sprijini punerea în aplicare a politicilor privind strategia pentru plăţile de mică valoare. Comisia a publicat, de asemenea, în primul semestru al anului 2020, o consultare publică având ca obiect o strategie europeană pentru plăţile de mică valoare. Comisia a luat în considerare răspunsurile la consultare atunci când a definit acţiunile UE în domeniul plăţilor de mică valoare.

Similare
RECOMANDĂRI