Cerul unic european: pentru un management mai sustenabil şi mai rezilient al traficului aerian
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Cerul unic european: pentru un management mai sustenabil şi mai rezilient al traficului aerian

Comisia Europeană a prezentant la 22 septembrie, o propunere de modernizare a cadrului de reglementare al cerului unic european, care vine în completarea Pactului verde european. Obiectivul acesteia este de a moderniza managementul spaţiului aerian european şi de a stabili traiectorii de zbor mai sustenabile şi mai eficiente. Astfel, emisiile generate de transportul aerian pot fi reduse cu până la 10 %.

Propunerea este prezentată deoarece reducerea drastică a traficului aerian cauzată de pandemia de COVID-19 necesită mai multă rezilienţă din partea managementului traficului aerian, astfel încât capacităţile de trafic să se poată adapta mai uşor la cerere.

Comisarul pentru transporturi, Adina Vălean, a declarat în legătură cu acest subiect: „Se întâmplă uneori ca avioanele să zboare în zigzag între blocurile de spaţiu aerian, fapt ce duce la creşterea întârzierilor şi a consumului de combustibil. Un sistem eficient de management al traficului aerian înseamnă mai multe rute directe şi mai puţină energie utilizată, şi implicit reducerea emisiilor şi a costurilor pentru companiile aeriene. Propunerea de astăzi de revizuire a cadrului de reglementare al cerului unic european va contribui nu numai la reducerea emisiilor generate de aviaţie cu până la 10 %, datorită unui management mai bun al traiectoriilor de zbor, ci şi la stimularea inovării digitale prin deschiderea pieţei serviciilor de date în acest sector. Prin noile norme propuse, ajutăm sectorul aviaţiei să facă progrese în direcţia dublei tranziţii verzi şi digitale.”

Neadaptarea capacităţilor de control al traficului aerian ar genera noi costuri, întârzieri şi emisii de CO2. În 2019, numai întârzierile au costat Uniunea 6 miliarde EUR şi au generat emisii suplimentare de CO2 de 11,6 milioane de tone (Mt). Totodată, faptul că piloţii sunt obligaţi să zboare într-un spaţiu aerian supraaglomerat în loc să urmeze o traiectorie directă de zbor duce la emisii inutile de CO2, la fel ca şi alegerea de către companiile aeriene a unor rute mai lungi pentru a evita zonele tarifare mai scumpe.

Pactul verde european, dar şi noile evoluţii tehnologice, cum ar fi utilizarea pe scară mai largă a dronelor, au plasat digitalizarea şi decarbonizarea transporturilor în centrul politicii UE în domeniul aviaţiei. Cu toate acestea, reducerea emisiilor este în continuare o provocare majoră pentru sectorul aviaţiei. Prin urmare, cerul unic european pregăteşte terenul pentru un spaţiu aerian european care să fie utilizat în mod optim şi să integreze tehnologii moderne. Acesta va asigura un management colaborativ al reţelelor, care va permite utilizatorilor spaţiului aerian să zboare pe rute optime pentru mediu, făcând totodată posibilă utilizarea serviciilor digitale care nu necesită neapărat prezenţa unei infrastructuri locale.

Pentru a asigura servicii de management al traficului aerian sigure şi rentabile, Comisia propune acţiuni precum:

  • consolidarea reţelei europene şi a managementului acesteia pentru a evita congestionarea şi rutele de zbor suboptime;
  • promovarea unei pieţe europene a serviciilor de date necesare pentru îmbunătăţirea managementului traficului aerian;
  • raţionalizarea reglementării economice a serviciilor de trafic aerian furnizate în numele statelor membre pentru a stimula creşterea sustenabilităţii şi a rezilienţei;
  • stimularea unei mai bune coordonări pentru definirea, dezvoltarea şi implementarea de soluţii inovatoare.

Următoarele etape

Comisia va înainta propunerea actuală Consiliului şi Parlamentului pentru deliberări, în speranţa că acestea vor fi finalizate fără întârziere.

Ulterior, după adoptarea finală a propunerii, vor trebui elaborate, alături de experţi, acte de punere în aplicare şi acte delegate pentru a aborda aspecte mai detaliate şi tehnice.

Context

Iniţiativa privind cerul unic european a fost lansată în 2004 pentru a reduce fragmentarea spaţiului aerian de deasupra Europei şi pentru a îmbunătăţi performanţa managementului traficului aerian din punctul de vedere al siguranţei, al capacităţii, al rentabilităţii şi al mediului. Comisia a prezentat o propunere de revizuire a cerului unic european (SES 2+) în 2013, însă negocierile în cadrul Consiliului stagnează din 2015. În 2019, a fost înfiinţat un Grup de înţelepţi, compus din 15 experţi în domeniu, pentru a evalua situaţia actuală şi nevoile viitoare în materie de management al traficului aerian în UE, care a formulat o serie de recomandări. Ulterior, Comisia şi-a modificat textul din 2013, introducând noi măsuri, şi a elaborat o propunere separată de modificare a Regulamentului de bază privind AESA. Noile propuneri sunt însoţite de un document de lucru al serviciilor Comisiei

Similare
RECOMANDĂRI