Volumul mărfurilor transportate în unsprezece luni ale anului curent a crescut cu 24,6%
Sursa foto:Mega Trans Logistic Vizualizari:

Volumul mărfurilor transportate în unsprezece luni ale anului curent a crescut cu 24,6%

În perioada ianuarie-noiembrie 2017, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 15,8 mil. tone mărfuri sau cu 24,6% mai mult faţă de perioada similară din anul 2016. Parcursul mărfurilor în perioada respectivă de timp a totalizat 4 167,8 mil. tone-km, ceea ce constituie cu 14,2% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2016.

Creşterea volumului mărfurilor transportate a fost determinată, în mare parte, de ameliorarea situaţiei  economice din perioada analizată, îndeosebi, de majorarea volumului exportului şi importului de mărfuri, precum şi de majorarea volumului mărfurilor tranzitate. Creşteri ale volumului mărfurilor transportate au fost înregistrate în transportul aerian – de 2,2 ori,  transportul feroviar – cu 39,0% şi transportul rutier – cu 20,2%.

Parcursul mărfurilor în ianuarie-noiembrie 2017 a constituit 4 167,8 mil. tone-km şi a înregistrat o creştere de 14,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016. Creşteri ale parcursului mărfurilor au fost înregistrate în transportul feroviar – cu 28,6%,  transportul aerian – cu 19,0% şi cel rutier – cu 10,8%; descreşteri - la transportul fluvial - cu 1,1%.

Sectorul transportului rutier este relativ competitiv şi stabil comparativ cu alte sectoare din domeniu. Circa 72% din volumul total de mărfuri şi circa 96% din numărul total al pasagerilor sunt transportaţi cu mijloace de transport rutier. În ianuarie-noiembrie 2017 volumul mărfurilor transportate cu acest mijloc de transport a constituit 11,4 mil. tone, cu 20,2% mai mult faţă de perioada respectivă a anului 2016. Totodată, numărul pasagerilor care s-au folosit de transportul auto (autobuze şi microbuze) a constituit circa 91,5 mil. pasageri, cu 2,2% mai puţin faţă de perioada similară din 2016, dar în ceea ce priveşte parcursul pasagerilor s-a înregistrat o majorare cu 3,5%.

în perioada ianuarie-noiembrie a anului curent transportul de mărfuri pe cale feroviară s-a revigorat. Astfel, pentru prima dată în ultimii 4 ani volumul mărfurilor transportate pe cale feroviară a înregistrat creşteri, în ianuarie-noiembrie 2017 fiind transportate 4,3 mil. tone de mărfuri sau cu 39,0% mai mult faţă de ianuarie-noiembrie 2016. Ponderea mărfurilor transportate prin intermediul căii ferate a constituit  27,4% din întregul volum de mărfuri transportate, mai mult comparativ cu perioada respectivă a anului 2016 când ponderea mărfurilor transportate reprezenta 24,5%.

Transportul aerian devine tot mai atractiv, în special, pentru pasageri, înregistrând ritmuri de creştere impunătoare. Numărul persoanelor care au utilizat transportul aerian în ianuarie-noiembrie 2017 a constituit 1,5 mil. pasageri, fiind în creştere cu 47,5% comparativ cu ianuarie-noiembrie 2016. Totodată, este în creştere şi volumul mărfurilor transportate, deşi cantitatea acestora este încă neînsemnată la nivel naţional.

În sectorul naval se înregistrează stagnare. În perioada ianuarie-noiembrie, 2017 volumul mărfurilor transportate cu transportul naval a constituit 123,8 mii tone, fiind în descreştere cu 1% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Transportul fluvial a fost utilizat de circa 121,5 mii pasageri, cu 6,7% mai puţin faţă de ianuarie-noiembrie 2017.

Similare