VIDEO. Radiografia sectorului agricol: Un an agricol cu producţii mediu, dar cu semnale pozitive pentru anii următori
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

VIDEO. Radiografia sectorului agricol: Un an agricol cu producţii mediu, dar cu semnale pozitive pentru anii următori

Potrivit ultimelor rezultate, culturile agricole au atins un nivel care îi mulţumeşte pe agricultori. Recolta culturilor cerealiere din grupa întâi a înregistrat un nivel mediu – 1,1 milioane tone dintre care circa 350 mii tone sunt utilizate sau vor fi utilizate pe intern pentru înfiinţarea culturilor agricole pentru recolta anului 2019, pentru acoperirea necesităţilor industriei de panificaţie şi sectorului animalier.

Sunt vizibile rezultate pozitive în ceia ce priveşte creşterea calităţii şi diversificarea producţiilor agricole. Totodată, sectorul animalier înregistrează o evoluţie anemică, care trebuie reanimată, constată în cadrul emisiunii ”15 minute de realism economic”, directorul de programe IDIS Viitorul, Viorel Chivriga.

În ceea ce priveşte culturile agricole, Viorel Chivriga a spus că în anul 2018, recolta cerealelor şi leguminoaselor boabe din prima grupă a fost una medie. Recolta de grâu a constituit puţin mai mult de 1,1 milioane tone, de orz-167 mii tone, iar a leguminoaselor boabe-47 mii tone. În plus, la acestea dacă luăm în consideraţie alte culturi, care au fost înfiinţate în toamna anului 2017, atunci producţia de rapiţă a înregistrat 84 mii tone. Pe de altă parte, creşteri ale recoltei comparativ cu anul 2017 sunt înregistrate la culturile tehnice, floarea soarelui, sfecla de zahăr, soia. La fel, producţia de fructe şi de struguri este superioară în raport cu cea obţinută de agricultori în anul 2017. Lucrările agricole de înfiinţare a culturilor agricole pentru recolta anul 2019, au decurs mai lent şi au fost influenţate de condiţiile climaterice nefavorabile. Astfel, până-n prezent, conform datelor MADRM, au fost înfiinţate 220 mii ha de grâu de toamnă din 320 mii ha planificate, 40 mii ha de orz din cele 65 mii ha planificate, rapiţă-40 mii ha, din care 32 mii ha sunt într-o stare satisfăcătoare, din 45 mii ha planificate.

Referind-se la producţia de fructe, directorul de programe a afirmat că în 2017 sunt rezultate pozitive privind producţia de fructe. O analiză a sectorului pomicol arată că sectorul trece printr-o fază calitativă nouă, sunt defrişate livezile cu uzură fizică şi morală mare şi intră în rod suprafeţe intensive de livezi cu randamente înalte şi producţii calitative. Culturile pomicole care intră în rod au şanse mai mari de a produce fructe care sunt căutate pe pieţele din vest. În acelaşi timp, asortimentul de fructe a devenit tot mai variat. Viitorul sectorului horticol va depinde de culturile intensive. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu podgoriile Republicii Moldova. O bună parte aveau un singur drum – piaţa din est. Dar în prezent are loc o diversificare a direcţiilor geografice de export. Pe de altă parte, este vizibilă o schimbare pozitivă a asortimentului de fructe şi struguri pe piaţa internă de produse agricole şi agroalimentare.

Sectorul animalier se confruntă cu probleme ca urmare a reformelor care şchiopătează. O problemă mare este concentrarea animalelor în gospodăriile casnice şi ponderea redusă a suprafeţelor culturilor pentru nutreţ în structura culturilor agricole. În anul curent, reducerea efectivului de animale, care durează mai mult de un deceniu nu fost stopată. Mai mult, ca atât, în 2018, efectivul de animale de toate speciile sa redus, din contul animalelor concentrate în gospodăriile populaţiei. Această stare a sectorului animalier nu permite livrarea de cantităţi mari, stabile şi suficiente pe piaţa internă, pentru consum şi prelucrare industrială. Mia mult ca atât favorizează intrarea pe piaţa internă a producţiei similare din import.

”Ar fi nevoie de liberalizarea pieţei factorilor de producere, dar şi măsuri de protecţie pentru produsele locale de origine animalieră pe piaţa internă, deoarece în prezent, Republica Moldova este invadată de produse din Ucraina, Rusia, Belarus, România şi Polonia. Sectorul are nevoie de o modernizare la scară de ferme mici şi mijlocii, de o dotare tehnică calitativă temeinică a fermelor, de creşterea calităţii şi ponderii culturilor pentru nutreţ în structura culturilor agricole, dar şi de măsuri energice pentru ancorarea sectorului animalier la piaţa internă şi în perspectivă medie şi lungă la pieţele externe de desfacere”, susţine Viorel Chivriga.

În concluzie, Viorel Chivriga a spus că pentru înregistrarea unor progrese mai mari în sectorul agricol e nevoie de o modernizare mai rapidă şi mai temeinică a fermelor agricole, de asigurarea unui acces mai sigur a fermierilor moldoveni la pieţele externe, şi în primul rând la piaţa internă, dar şi eliminarea vulnerabilităţilor pentru sector: asigurarea anemică a riscurilor de producţie în agricultură, exodul braţelor de muncă din mediul rural, infrastructura agricolă învechită, în cea ce priveşte în primul rând, sistemele de irigare.

Emisiunea este realizată de către IDIS „Viitorul” în parteneriat cu Radio Europa Liberă.

Similare
RECOMANDĂRI