Uniunea Europeană investeşte tot mai mult în localităţi. A fost lansat un nou program pentru dezvoltarea municipiului Ungheni
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Uniunea Europeană investeşte tot mai mult în localităţi. A fost lansat un nou program pentru dezvoltarea municipiului Ungheni

Uniunea Europeană lansează un nou program pentru a susţine dezvoltarea socio-economică a municipiului Ungheni şi a localităţilor învecinate. Uniunea Europeană investeşte 22,8 milioane de euro pentru a susţine dezvoltarea polilor regionali de creştere economică inteligentă, incluzivă şi durabilă în Ungheni şi Cahul, pentru a le asigura cetăţenilor o calitate mai bună a vieţii şi noi oportunităţi.

Uniunea Europeană a lansat ieri la Ungheni a doua dintre cele două iniţiative în cadrul noului program „EU4Moldova: Regiuni-cheie”. Dintr-un buget total de 23,3 milioane de euro, UE investeşte 22,8 milioane pentru a stimula dezvoltarea economică inteligentă, incluzivă şi durabilă în regiunile Ungheni şi Cahul. Iniţiativa EU4Ungheni va implica în perioada 2019-2025 municipiul Ungheni şi localităţile sale învecinate din raion. Programul este implementat de PNUD şi UNICEF cu îndrumarea strategică a Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova.

O iniţiativă similară în cadrul programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie” a fost deja anunţată la Cahul (EU4Cahul).

La evenimentul de lansare de la Ungheni a fost organizat un iarmaroc al producătorilor locali, un concurs de desen la tema „Cum văd eu oraşul meu peste 5 ani”, la care au fost depuse 99 de desene, precum şi un concert, inclusiv cu artişti originari din Ungheni.

„Participarea municipiului Ungheni la acest program este o deosebită oportunitate pentru dezvoltarea durabilă a localităţii. În numele tuturor cetăţenilor municipiului Ungheni şi localităţilor învecinate vreau să mulţumesc UE şi statelor membre pentru această importantă ocazie în parcursul European al oraşului nostru. Implicarea civică şi serviciile publice de calitate reprezintă o prioritate pentru a avea o comunitate bine dezvoltată. Împreună cu cetăţenii ne angajăm să depunem toate eforturile pentru participarea activă la acest exerciţiu edificator, respectând principiul transparenţei şi integrităţii în implementarea programului", a declarat Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni.

Regiunea-cheie Ungheni, susţinută de UE, va beneficia de asistenţă considerabilă pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor săi, la un nivel cât mai aproape de standardele UE. „Regiunile-cheie UE” reprezintă o iniţiativă-pilot care are ca scop accelerarea schimbărilor sistemice prin sinergia iniţiativelor anterioare, actuale şi viitoare finanţate de UE, precum şi a altor proiecte desfăşurate de donatori, parteneri de dezvoltare şi instituţiile publice. 

Eliminarea lacunelor şi crearea legăturilor între aceste iniţiative va crea o temelie solidă pentru o dezvoltare economică de lungă durată.

„Sunt mândru să lansez astăzi Programul EU4Ungheni. Prin această iniţiativă ambiţioasă UE investeşte resurse substanţiale pentru implicarea cetăţenilor şi a localităţilor în crearea de parteneriate puternice pe baza valorilor comune. Acest program este pentru cetăţeni  şi îşi propune îmbunătăţirea vieţii de zi cu zi a cetăţenilor. Sunt convins că împreună vom transforma oraşele Ungheni şi Cahul în poli de creştere inteligentă, incluzivă şi durabilă ai Moldovei”, a menţionat Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova.

Regiunile-ţintă vor contribui şi la creşterea atractivităţii investiţionale şi antreprenoriale a regiunilor prin promovarea rolului lor de poli de creştere, dar şi prin valorificarea abordării de specializare inteligentă a economiei, creând noi oportunităţi atractive de muncă.

Programul vizează şi îmbunătăţirea participării cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor, printr-o transparenţă şi răspundere consolidată a autorităţilor publice locale. Cetăţenii vor fi implicaţi şi angajaţi pe tot parcursul proiectului. La evenimentul de lansare a fost anunţat şi primul concurs, un apel pentru idei de îmbunătăţire a centrului oraşului Ungheni. Cele mai inspirate, inovatoare sau interesante idei vor fi premiate. Mai multe detalii sunt disponibile pe eu4ungheni.md.

Ambasadoarea Germaniei a apreciat programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” menţionând proiectele complementare implementate de GIZ.

Printre alte iniţiative finanţate de UE se numără proiectul implementat de UN Women privind consolidarea capacităţilor în domeniul egalităţii de gen în raioanele Cahul şi Ungheni, cu un buget de 5,25 milioane de euro, care va pune accentul pe promovarea politicilor locale sensibile la gen şi prevenirea violenţei domestice. În total, contribuţia UE atât pentru regiunile Cahul, cât şi pentru Ungheni ajunge la 1 miliard de lei.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi:
Mai multe detalii puteţi găsi la: eu4ungheni.md.
 
Similare
RECOMANDĂRI