STUDIU USAID: Procesul de emitere a autorizaţiei speciale de transport trebuie reformat
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

STUDIU USAID: Procesul de emitere a autorizaţiei speciale de transport trebuie reformat

La emiterea autorizaţiei speciale de transport (AST), pentru circulaţia pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele admise, în Republica Moldova sunt percepute taxe care conform unor simulări efectuate de experţii Programului USAID Reforme Structurale în Moldova ajung să fie chiar şi de 40 de ori mai mari ca în Ucraina, România sau Belarus.

Potrivit unui studiu de caz, o companie care a transportat un utilaj de mare tonaj din Olanda în Republica Moldova, a plătit pentru câteva sute de km parcurşi pe teritoriul Poloniei o taxă de 40 de euro, iar pentru 200 km parcurşi în Republica Moldova - cca 800 de euro, notează mold-street.com.

În aceste condiţii, transportatorul a rămas nedumerit de faptul că deşi calitatea drumurilor în ţara noastră este mult mai proastă decât a celor din Polonia, a trebuit să plătească o taxă de 20 de ori mai mare.

Acest lucru, potrivit experţilor, reprezintă un mare impediment în dezvoltarea ramurii de transport de mărfuri, stimulează corupţia şi prestarea serviciilor ”la negru”. În acest context, Programul USAID Reforme Structurale în Moldova (Programul USAID), a efectuat o analiză a întregului proces de emitere a autorizaţiei speciale de transport, a identificat principalele lacune şi a elaborat peste 40 de recomandări pentru îmbunătăţirea situaţiei curente.

”Am intrat într-o perioadă intensă de lucru. Şedinţa de astăzi va constitui punctul de iniţiere a etapei de revizuire şi restructurare a cadrului legal şi a structurilor aferente. Ne ţinem pumnii în acest proces şi sperăm la o cooperare fructuoasă pe viitor”, a menţionat Douglas Muir, directorul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, la evenimentul de prezentare a studiului.

Ce este autorizaţia specială de transport?

Autorizaţia specială de transport este un permis special eliberat de Agenţia Naţională Transport Auto (ANTA) pentru circulaţia pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele admise. Acest lucru este valabil doar pentru mărfurile indivizibile (spre exemplu, o macara sau un stâlp pentru un generator eolian), iar costurile pentru transportarea lor variază în dependenţă de greutate şi dimensiuni. Cu alte cuvinte, cu cât mai mare este presiunea pe drumurile naţionale, cu atât mai mult statul va percepe pentru daunele aduse infrastructurii. Cel puţin aceasta este logica statului Republica Moldova şi nici pe departe nu coincide cu cea a multor state europene.

 

Experţii Programului USAID, au constatat că cea mai mare problemă în procesul de emitere a Autorizaţiei speciale de transport sunt taxele exagerat de mari. Aceştia au studiat întregul proces de emitere a autorizaţiilor speciale de transport, au discutat cu reprezentanţii de la ANTA şi cu solicitanţii permiselor respective – reprezentanţi ai companiilor din Republica Moldova, dar şi ai altor state.

Toţi cei cu care s-a discutat spun că tarifele sunt prea mari, iar în 20% din cazuri, agenţii economici au refuzat serviciile transportatorilor. Chiar şi aşa, costurile au fost majorate de 5 ori pe parcursul ultimilor ani.

Tarife mai mari, pierderi mai mari

Deşi tarifele au fost majorate de 5 ori, încasările la buget s-au mărit cu doar 40%. Companiile mai mici apelează tot mai rar la ANTA, pentru a obţine AST, iar companiile internaţionale evită să tranziteze teritoriul Republicii Moldova atunci când transportă mărfuri, care depăşesc limitele admisibile.

Potrivit formulei de calcul a taxei pentru obţinerea AST, se iau în calcul nu doar depăşirea de greutate a mărfurilor, dar şi gabaritele (adică lungimea şi lăţimea acestora). Pentru fiecare km de drum parcurs, statul Republica Moldova percepe de la transportatori între 5,5 şi 11 lei pe kilometru parcurs pentru fiecare tonă de depăşire a sarcinii masice admise pe axă la care se mai adaugă şi taxa pentru depăşirea masei totale sau pentru depăşirea gabaritelor maxim admise.

Mai mult, aici se vor adăuga şi taxele pentru depăşirea dimensiunilor admise, care pot constitui chiar şi lei 162 per km parcurs. Spre exemplu a existat un caz, când un agent trebuia să transporte un stâlp de eoliană de la nord la sud. Taxa pentru emiterea AST a constituit peste 1 mln de lei. În acest context, investiţia în energia regenerabilă din Republica Moldova devine practic imposibilă, în special în situaţia când proiectele implică transportarea la distanţe mari pe teritoriul ţării.

Tarife proporţionale calităţii drumurilor

Totodată, în cadrul evenimentului de prezentare a analizei, experţii din cadrul Programului USAID, au făcut referinţă la procesul de emitere a autorizaţiei speciale de transport în state precum Estonia, Marea Britanie, România, Belarus şi Ucraina. O analiză comparativă a mărimii taxei de transport de mărfuri, care depăşesc masa admisibilă, denotă că tarifele aplicate în Republica Moldova sunt de zeci de ori mai mari decât în statele vecine.

Pentru a transporta mărfuri, care depăşesc limita admisă cu 15 tone, pentru 100 km parcurşi, transportatorii vor plăti în Ucraina aproximativ 27 de euro, în Belarus – 45 de euro, România – 70 euro, iar în Republica Moldova – peste 1170 de euro, ceea ce reprezintă de 43 de ori mai mult decât în Ucraina, deşi calitatea drumurilor din ţara noastră nu este mai bună decât în statele menţionate mai sus.

În acest context, experţii au menţionat că un posibil model pentru mărimea taxei pentru emiterea Autorizaţiei Speciale de Transport ar putea fi stabilirea acesteia în raport cu poziţia Republicii Moldova în clasamentele internaţionale privind calitatea drumurilor sau să fie cât mai aproape de nivelul taxelor din ţările vecine. În 2018, potrivit World Economic Forum, Republica Moldova s-a poziţionat pe locul 88 din cele 140 de state incluse în clasament.

O altă soluţie viabilă ar putea fi schimbarea modelului existent de calculare a taxelor strict în dependenţă de distanţa parcursă şi implementarea unui alt model, bazat pe segmentele de parcurs (ca în cazul Estoniei) sau pe perioade de valabilitate a AST pentru întreaga reţea de drumuri naţionale (după modelul României sau Marii Britanii).

Restituirea plăţilor pentru AST şi alte recomandări

Pe parcursul anului 2018, au fost eliberate 979 autorizaţii AST, dintre care doar 49 pentru companiile care au aplicat pentru prima dată. Autorizaţia este valabilă pe un termen de 30 de zile, iar în cazul în care, transportul de mărfuri nu a avut loc sau s-a amânat din anumite motive, plăţile efectuate nu se restituie, iar transportatorii înregistrează pierderi mari. În 20% din cazuri solicitanţii au refuzat obţinerea AST, o cauză fiind probabil costurile mari.

Printre alte aspecte în procedura de emitere a AST, care ar trebui îmbunătăţite, se numără şi durata de eliberare a documentului (actualmente fiind cuprinsă între 5 şi 8 zile), nefiind prevăzută cel puţin posibilitatea emiterii în regim de urgenţă după modelul Estoniei.

Implementarea recomandărilor

Recomandările aduse au fost transmise Ministerului Economiei şi urmează să fie supuse consultărilor publice, iar ulterior folosite în procesul de modificare şi adaptare a cadrului legal.

”Programul USAID Reforme Structurale în Moldova ne susţine în procesul de evaluare în domeniul emiterii autorizaţiilor de transport şi a venit cu recomandări preţioase pe acest segment. Am lucrat cu acest program şi în domeniile de autorizare a lucrărilor de construcţii şi în alte proiecte, am avut o conlucrare eficientă. Sper să avem acelaşi rezultat şi acum”, a menţionat Secretarul de Stat al Ministerului Economiei şi Infrastructurii, Svetlana Dogotaru.

”Acest studiu va fi folosit în scopul armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene, spre care tindem. Noi vrem să îmbunătăţim cadrul legal, în vederea emiterii în termini mai proximi a AST, şi nu în ultimul rând, revizuirea taxelor prevăzute”, a conchis Igor Guja, director interimar al Agenţiei Naţionale de Transport Auto.

Similare
RECOMANDĂRI