Serviciul Fiscal de Stat precizează modul de funcţionare a posturilor fiscale
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Serviciul Fiscal de Stat precizează modul de funcţionare a posturilor fiscale

Serviciul Fiscal de Stat a publicat în MO de astăzi, 22 ianuarie, modificările ce au intrat în vigoare din 1 ianuarie 2021 în două ordine ale autorităţii fiscale – Ordinul nr.655/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcţionarea posturilor fiscale şi Ordinul nr.611/2015 privind aprobarea Ghidului cu privire la procedurile de sigilare şi desigilare.

Ambele acte normative precizează procedurile de activitate a posturilor fiscale, de raportare a rezultatelor funcţionării acestora, monitorizarea activităţii entităţii monitorizate prin prisma posturilor fiscal (inclusive pe subdiviziuni) etc.

Astfel, Ordinul nr.664/2020 stabileşte că registrul actelor de constatare a rezultatelor obţinute în cadrul postului fiscal va fi întocmit de către DGAFCFO/ DGACM/ DGAFA, iar la încheierea fiecărei luni, direcţia respectivă va prezenta lista contribuabililor la care s-a finisat perioada de monitorizare a activităţii prin intermediul postului fiscal conducerii DGAF/DGACM către data de 10 a fiecărei luni, care la rândul său va asigura repartizarea listei respective către data de 15 a lunii în adresa Direcţiilor deservire fiscală din cadrul DGAF sau DGACM, conform razei teritoriale de deservire a contribuabililor.
 

Totodată, Ordinul nr.673/2020 stabileşte că, în cazul în care pe durata funcţionării postului fiscal au fost depistate cazuri de încălcare a legislaţiei fiscale, va fi iniţiat un control fiscal în conformitate cu prevederile art. 216 alin. (5) din CF. În acest scop, subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat cu atribuţii de control, în temeiul Deciziei privind iniţierea controlului (formularul DIC) vor efectua un control fiscal. În funcţie de tipul încălcării, metoda de efectuare a controlului fiscal poate fi faptică, operativă, parţială sau tematică.

Toate modificările în ordinele indicate pot fi consultate în MO nr. 13-20 din anul curent.

Monitorul Fiscal

Similare
RECOMANDĂRI