Serviciul Fiscal de Stat întreprinde măsuri de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Serviciul Fiscal de Stat întreprinde măsuri de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”

Serviciul Fiscal de Stat monitorizează în permanenţă respectarea legislaţiei în domeniul raporturilor de muncă şi protejării drepturilor salariaţilor, precum şi întreprinde măsuri de prevenire şi contracarare a fenomenului muncii „la negru” şi a practicii de achitare a salariilor „în plic”.

Astfel, în procesul de planificare şi efectuare a controalelor fiscale pentru 9 luni ale anului 2021, au fost examinate cu prioritate riscurile aferente corectitudinii declarării plăţilor salariale.

În cadrul activităţilor desfăşurate de către Serviciul Fiscal de Stat, în 9 luni ale anului 2021, au fost stabilite 285 de cazuri privind admiterea de încălcări ale legislaţiei în domeniul raporturilor de muncă. Ca rezultat, au fost adoptate decizii şi calculate suplimentar la buget încasări aferente plăţilor salariale: impozitul pe venit, contribuţiile de asigurări sociale, prime de asigurare obligatorie de asistenţă  medicală, penalităţi şi amenzi în sumă totală de 20 959 171 lei din ele achitate 4 990 692 lei.

Concomitent, în scopul informării cetăţenilor (angajatori şi angajaţi) privind riscurile fenomenului „salariului în plic” şi „muncii la negru”, Serviciul Fiscal de Stat, conform Planului de acţiuni privind implementarea acţiunilor de prevenire şi combatere a fenomenului muncii ne(sub)declarate ”Declara Achită Legal Salariul”, a desfăşurat acţiuni de conformare voluntară faţă de contribuabilii identificaţi cu risc de utilizare a muncii (ne)subdeclarate.
Pentru mai multe detalii, vă îndemnăm să consultaţi Raportul SFS al activităţilor de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”, pentru 9 luni ale anului 2021, care poate fi accesat aici.
Similare
RECOMANDĂRI