Republica Moldova duce o politică comercială inteligentă, susţin experţii germani
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Republica Moldova duce o politică comercială inteligentă, susţin experţii germani

Exporturile moldoveneşti s-au dezvoltat pozitiv în 2017; acestea au crescut cu 18%. Exporturile către UE au crescut peste medie, contribuind cu 70% la expansiunea exporturilor. De asemenea, exporturile către Turcia şi Ucraina au crescut peste medie. În acelaşi timp creşterea exporturilor către Belarus şi Rusia a fost moderată, în ciuda recuperării economice în ambele ţări, se arată într-o analiză realizată de economiştii germani de la Get Moldova.

Potrivit studiului, din perspectivă sectorială, cel mai mult au contribuit la această creştere, produsele vegetale şi cablurile, care sunt atribuite sectorului maşinilor, notează mold-street.com.

Recolta bogată şi cererea internaţională

Cea mai mare creştere absolută a apărut în categoria produselor vegetale care includ fructe, seminţe oleaginoase şi cereale. Exporturile de produse vegetale s-au majorat datorită unei recolte bune şi a preţurilor internaţionale la materiile prime.

Cel de-al doilea cel mai important motor al exporturilor au fost cablajele, care sunt atribuite sectorului maşinilor.

"Ambele grupuri de produse au reprezentat împreună 59% din creşterea exporturilor. Această evoluţie se reflectă şi în importanţa sectorială a celor două grupe de produse: ponderea produselor vegetale în export a continuat să crească şi este acum pe primul loc, cu aproape 28%.

Exporturile au crescut la toate destinaţiile. Acest lucru este diferit pentru cabluri, ale căror export a crescut în primul rând în UE. Există o strânsă legătură între acordul de liber schimb cu UE (DCFTA), investiţiile mai puternice în fabricarea cablurilor şi creşterea exporturilor", susţin experţii GET Moldova..

În acest contex, este în interesul guvernului moldovean să susţină în continuare această evoluţie pozitivă prin continuarea punerii în aplicare a Acordurilor de Liber Schimb cu UE (DCFTA) şi să atragă investiţii străine directe (ISD).

Totodată autorii remarcă şi creşterea exporturilor de servicii cu circa 16% faţă de anul precedent sau cu 164 milioane dolari. 

Acordurile de liber schimb au stimulat creşterea exporturilor în UE şi Turcia

Exporturile au crescut spre toate destinaţiile majore.

 
Cota principală a creşterii poate fi totuşi atribuită UE - care reprezintă 70% din avansul exporturilor de bunuri. De asemenea, exporturile către Turcia au crescut cu 69%.

Această evoluţie este legată de acordul de liber schimb dintre Moldova şi Turcia, care a intrat în vigoare în noiembrie 2016, constată economiştii de la GET Moldova.. În acelaşi timp exporturile de bunuri către CSI - cu excepţia Ucrainei - au crescut sub medie. Valorile diferite prin care exporturile au crescut au fost reflectate şi de o modificare ulterioară a structurii regionale a exporturilor.

Ponderea UE în exporturile moldoveneşti a crescut şi mai mult la 66% în 2017 (după 65% în 2016). Cota Turciei a câştigat de asemenea un punct procentual şi acum reprezintă 4%. În acelaşi timp cota Rusiei a scăzut din nou şi a fost de 10% în 2017 (după 11% în 2016). Aceasta denotă necesitatea continuării procesului de integrare economică cu UE.

Relaţia dintre sectoare şi regiuni

Se pune întrebarea dacă exporturile suplimentare ale grupurilor de produse selectate sunt livrate în principal către anumite regiuni. Exporturile de produse vegetale au crescut cu 133 milioane USD, din care 79 milioane USD au fost destinate UE (+ 23%), 43 milioane USD pentru CSI (+ 43%) şi 11 milioane USD pentru restul lumii (+11 %).

Motivul acestei creşteri a fost în principal o recoltă bună şi preţuri mai ridicate la alimente, care au crescut cu 8% în 2017. Astfel, nu există nicio relaţie între creşterea exporturilor de produse vegetale şi anumite ţări de destinaţie. Acest lucru este diferit pentru exportul de cabluri care fac parte din sectorul maşinilor. Exporturile sectorului de maşini au crescut cu 92 milioane USD în 2017. 85 milioane USD au fost destinate UE (+ 33%).

Aceasta implică faptul că 92% din exporturile suplimentare de cabluri pot fi atribuite UE. Astfel, există o relaţie evidentă între sectorul maşinilor şi creşterea exporturilor către UE. Această relaţie se datorează investiţiilor din UE în acest sector, care are ca scop creşterea exporturilor în UE. Acest lucru, la rândul său, este susţinut de DCFTA.

O politică comercială inteligentă

În concluzie experţii germani susţin că chiar dacă creşterea exporturilor de produse vegetale este binevenită, "aceasta a fost totuşi condiţionată de factori specifici".

"Dezvoltarea în sectorul maşinilor a fost, dimpotrivă, o consecinţă a unei politici de succes a atragerii de ISD în combinaţie cu o politică comercială inteligentă. În acest context, ar fi sensibil de aprofundat şi mai mult relaţiile comerciale cu UE prin continuarea implementării DCFTA şi continuarea unei politici active de atragere a ISD pentru a asigura această dezvoltare pe termen lung", afirmă autorii studiului.

Pe de altă parte economiştii de la GET Moldova susţin că şi comerţul cu alte regiuni precum CSI este important pentru Moldova.

Potrivit lor, existenţa acordurilor de comerţ liber în paralel, de exemplu cu UE, dar şi cu CSI şi alte ţări, este un avantaj pozitiv al Republicii Moldova. În acest context, ei subliniază că acordurile de liber schimb ar trebui să rămână principalul instrument al politicii comerciale a ţării.

Similare