Raport de audit: Darea în concesiune a Aeroportului, o ecuaţie cu multe necunoscute
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Raport de audit: Darea în concesiune a Aeroportului, o ecuaţie cu multe necunoscute

„Din cauza lipsei unor prevederi explicite în contractul de concesiune se relevă imposibilitatea determinării valorii, ce urmează a fi restituită statului în contul activelor transmise în concesiune la expirarea contractului sau rezilierea acestuia”, se menţionează în Raportul de audit al Curţii de Conturi privind conformitatea încheierii şi executării prevederilor Contractului de parteneriat public-privat pentru concesionarea activelor întreprinderii de stat „Aeroportul Internaţional Chişinău” (ÎS AIC), prezentat vineri în şedinţă publică, transmite IPN.

Echipa de audit a Curţii de Conturi a evidenţiat o serie de nereguli, care au creat această situaţie, începând cu studiul de fezabilitate, elaborat de Agenţia Proprietăţii Publice, ce a anticipat darea în concesiune a activelor IS AIC. Studiul nu a întrunit în totalitate standardele şi condiţiile de selectare a partenerului privat.

Astfel, nu a fost apreciată corect situaţia financiară a ÎS AIC, care, precum se menţionează în Raportul de audit, în perioada anilor 2008-2012 avea un trend crescător, mijloacele necesare pentru modernizare fiind scutite de impozitare.  Aceste mijloace, 47 mln. euro fiind puse la dispoziţie prin împrumuturi de la BERD şi BEI, suplimentate ulterior cu încă 5 mln. euro.

Legea cu privire la concesionare prevede că selectarea partenerului privat se face prin concurs deschis. Însă, printr-o decizie a Guvernului din 30 mai 2013, selectarea s-a efectuat prin concurs închis. Deşi iniţial au fost identificate 7 companii, care ar fi putut să participe la concurs, din cauza că nu s-a putut concluziona asupra competenţei lor profesionale şi situaţiei financiare, invitaţii de a participa la concurs au fost expediate doar la doi ofertanţi: „Aeroportul Internaţional Vnukovo” şi Asociaţia Persoanelor Juridice, fondată de „Habarovsky Aiport” SA,  „Kolomenschy Zavod” şi SRL „Avia Invest”.

Prima ofertă a fost respinsă pentru că era prezentată doar „în limba engleză” şi câştigătoare a fost declarată SRL „Avia Invest.

Contractul de concesiune este pe 49 de ani, iar ”Avia Invest” s-a obligat să facă investiţii în dezvoltarea infrastructurii ÎS AIC în valoare de 244 mln. euro, în mai multe etape.

Echipa de audit a Curţii de Conturi menţionează că printre activele concesionate se înscriu 367,7 hectare de teren. Însă doar 338,3 hectare cu o valoare nominală de 437 mln. lei sunt înregistrate în Registrul Bunurilor Imobile. Pentru 25,4 hectare nici Agenţia Proprietăţii Publice, nici ÎS AIC nu deţin titlu de proprietate.

În perioada noiembrie 2013 - august 2019, SRL Avia Invest a atribuit la investiţii efectuate 1374, 3 mln. lei, incluzând în această cifră şi obiective neindicate în contractul de concesiune (cafenea, restaurant, altele).

Din suma totală a investiţiilor în active pe termen lung de 1210,06 mln. lei, efectuate în perioada noiembrie 2013-august 2019, înregistrate în registrele contabile ale Avia Invest, 22,1 mln. lei sunt dobânzi capitalizate aferente creditelor, împrumuturilor şi leasingului financiar. Echipa de audit consideră că atribuirea şi acceptarea la valoarea investiţiilor a dobânzilor (30,33 mln. lei) nu este oportună, ţinând cont de faptul acordării în aceiaşi perioadă a unor împrumuturi către părţi terţe cu condiţii favorizante sau fără dobândă.

Contractul de concesiune nu a prevăzut cursul la care vor fi convertire în euro valorile investiţiilor efectuate în lei pentru a putea fi comparate cu indicatorii stabiliţi în contractul de concesiune. Astfel, valoarea în euro a investiţiilor a fost solicitată de către APP de la concesionar, fără ca acea Comisie, care monitorizează îndeplinirea contractului de concesionare, să se asigure la ce curs s-a efectuat convertirea.

„Urmare a celor indicate valoarea investiţiilor acceptate de Comisia de monitorizare nu reprezintă o valoare reală a investiţiilor concesionale”, se precizează Raportul de  audit.

În acest context, auditul denotă că respectiva Comisie nu a solicitat implicarea unor experţi financiari/ingineri, conform prevederilor contractuale, pentru a se expune asupra volumului lucrărilor executate şi corespunderii.

Comisia de monitorizare nu s-a expus nici asupra activităţii economico-financiare a întreprinderii concesionale, surselor de finanţare a investiţiilor. Nici nu a intervenit cu recomandări privind împrumuturile acordate de concesionar la rata dobânzii de 0 % unor terţe persoane şi, totodată, contractării de către acesta a creditelor şi împrumuturilor la o rată a dobânzii de 14,5%.

Raportul de audit relevă şi alte nereguli aferente salarizării angajaţilor, unor cheltuieli pentru reparaţii, investiţii imobiliare.

Referitor la construcţia noului terminal, care urma să se încheie la finele primei etape de investiţii, s-a menţionat că, deocamdată a fost elaborat doar planul şi macheta acestuia.

Deputatul Petru Jardan, care a activat în diverse funcţii la ÎS AIC şi la Avia Invest, a spus că prima etapă de investiţii a avut ca scop asigurarea unui nivel de deservire a 750 pasageri într-o direcţie pe oră şi că acesta a fost atins. El a menţionat că la etapa a doua Avia Invest urmează să investească 115,5 mln. euro în construcţii terminalului nou, terminalul Cargo şi altor obiective.
Similare
RECOMANDĂRI