Raport audiat în Parlament: Guvernul urmează să solicite anularea contractului de privatizare a Air Moldova
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Raport audiat în Parlament: Guvernul urmează să solicite anularea contractului de privatizare a Air Moldova

Parlamentul a luat act de raportul şi concluziile Comisiei de anchetă pentru evaluarea modului de pregătire şi desfăşurare a privatizării Companiei Aeriene ”Air Moldova”.

Potrivit hotărârii aprobate în şedinţa plenară de astăzi, Guvernul va investiga cauzele nerambursării ajutorului de stat acordat Companiei Aeriene Air Moldova, inclusiv rolul autorităţilor publice şi măsurile întreprinse pentru ca ajutorul de stat sa fie rambursat sau reeşalonat. Executivul urmează să solicite îndeplinirea strictă de către cumpărător a obligaţiilor contractuale, în termen de 30 de zile, luând în consideraţie declaraţiile cumpărătorului de a achita toate datoriile comerciale în termen de 3-4 luni din momentul privatizării. 

Guvernul va solicita anularea contractului de privatizare ca urmare a identificării dolului la semnarea acestuia, conform art. 341 al Codului civil, ceea ce atrage nulitatea relativă a tranzacţiei de vânzare a Î.S. Companiei Aeriene Air-Moldova. De asemenea, va fi înaintată o cerere de recuperare a daunelor cauzate de neîndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor contractuale de către Cumpărător şi va solicita achitarea acestora în organele de urmărire penală.

Totodată, va fi revizuită Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice în  vederea eliminării situaţiilor de ilegalitate, evidenţiate în rapoartele Comisiei de anchetă. 

Executivul va asigura reorganizarea şi mobilizarea resurselor instituţionale adecvate în procesul de administrare şi deetatizare a proprietăţii publice prin implicarea în procesul de monitorizare a reprezentanţilor societăţii civile, a experţilor recunoscuţi din domeniul respectiv de activitate, selectaţi urmare a unei proceduri transparente. 

Procuratura Generală şi Centrul Naţional Anticorupţie urmează să examineze respectarea legislaţiei de către conducătorii autorităţilor publice centrale şi de către funcţionarii publici implicaţi în procesul de pregătire şi desfăşurare a privatizării Companiei Aeriene ”Air Moldova” şi, după caz, vor întreprinde măsurile de rigoare.

Guvernul, Procuratura Generală şi Centrul Naţional Anticorupţie vor raporta Parlamentului despre executarea recomandărilor Comisiei de anchetă în termen de două luni.  

Comisia de anchetă pentru analiza modului de organizare şi desfăşurare a privatizării şi concesionării proprietăţii publice a fost înfiinţată de Parlament pe data de 18 iunie 2019. Comisia a avut sarcina de a evalua legalitatea procedurilor şi deciziilor luate în procesul privatizărilor efectuate cu bunuri publice, a concesionărilor şi altor forme de înstrăinare ori transmitere a proprietăţii statului. 

Similare
RECOMANDĂRI