Proiectul Strategiei Naţionale de Industrializare a ţării va fi înaintat Guvernului
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Proiectul Strategiei Naţionale de Industrializare a ţării va fi înaintat Guvernului

Proiectul Strategiei Naţionale de Industrializare a ţării pentru perioada 2019-2030 a fost prezentat şi examinat astăzi în cadrul şedinţei grupului de lucru interministerial, instituit pentru definitivarea Strategiei. Proiectul Strategiei de Industrializare a ţării urmează a fi definitivat şi înaintat spre aprobare Guvernului Republicii Moldova.

Prezent la şedinţă, Vitalie Iurcu, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei şi Infrastructurii,  a menţionat că documentul de politici prevede acţiuni, care vor acoperi toate domeniile economiei ţării şi măsuri sigure pentru atragerea investiţiilor în domeniul dat. Prioritară va fi susţinerea produselor destinate exportului, calităţii mărfurilor conform standardelor europene şi implementarea tehnologiilor inovaţionale. 
 
Potrivit ministrului Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici, „Strategia Naţională de Industrializare a ţării pentru perioada 2019-2030 va include măsuri inclusiv în domeniul energeticii, TIC, dezvoltării regionale, educaţiei, mediului, şi transportului. Astfel, vor fi create noi locuri de muncă cu personal calificat, fabricarea produselor cu valoare adăugată, vor creşte alocaţiile la Bugetul Public Naţional, dar şi profitul întreprinderilor, rentabilitatea IMM-lor şi dezvoltarea mediului de afaceri”.
 
Grupul de experţi a prezentat documentul de politici şi obiectivul de bază al Strategiei, evoluţia sectorului industrial al Republicii Moldova, din ultima perioadă în comparaţie cu statele de comparaţie, problemele sectoriale identificate şi căile de soluţionare a acestora. În context, experţii au menţionat că Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada de până în anul 2015 acoperă doar câteva sectoare ale industriei şi demonstrează actualmente o contribuţie insuficientă a realizărilor sectoriale, pentru o dezvoltare industrială în întregime şi a sectoarelor economiei naţionale. Astfel, la iniţiativa Ministerului Economiei şi Infrastructurii, cu suportul GIZ Moldova, a fost elaborat un document de politici unic, care să acopere toate domeniile economiei privind industrializarea ţării.
 
Obiectivul principal al Strategiei Naţionale de industrializare a ţării pentru perioada 2019-2030 este focusat pe creşterea competitivităţii şi productivităţii întreprinderilor din sectorul industrial. Un suport în realizarea acestor obiective serveşte introducerea aspectelor inovative. De asemenea, Strategia este orientată spre consolidarea şi dezvoltarea IMM-urilor şi extinderea sectorului în profil regional. Atragerea investiţiilor în sectorul industrial va susţine exporturile, prin dezvoltarea producţiei autohtone orientate spre export şi, astfel, va promova Republica Moldova la nivel mondial.
Similare
RECOMANDĂRI