Proiectul legii privind politica fiscală şi vamală pentru anul 2021, aprobat de Guvern
Sursa foto:imagine simbol Vizualizari:

Proiectul legii privind politica fiscală şi vamală pentru anul 2021, aprobat de Guvern

Membrii Cabinetului de miniştri au aprobat astăzi proiectul legii privind politica fiscală şi vamală pentru anul 2021, care urmează să fie remisă Parlamentului pentru examinare şi adoptare.

Potrivit Vicepremierului Serghei Puşcuţa, proiectul de lege conţine atât măsuri de diminuare a presiunii fiscale, cât şi mecanisme noi de subvenţionare, în vederea susţinerii relansării economice: „Întreprinderea măsurilor complexe care rezultă din situaţia creată şi care sunt direcţionate spre susţinerea mai multor domenii economice afectate continuă a fi o prioritate pentru Guvern. În acest sens, proiectul de lege conţine atât măsuri de diminuare a presiunii fiscale cât şi mecanisme noi de subvenţionare, în vederea susţinerii relansării economice. Prezentul proiect de lege va avea un impact pozitiv asupra mediului de afaceri, asupra veniturilor bugetare şi respectiv asupra bunăstării societăţii  şi a cetăţenilor”.

Majoritatea propunerilor reflectate în proiect sunt aşteptate şi solicitate de mediul de afaceri, şi cuprind, în principal, următoarele:

-   Măsuri de diminuare a circulaţiei numerarului în economia naţională;
-   Uniformizarea cotelor impozitului pe venit;
-   Majorarea scutirilor acordate persoanelor fizice, în special scutirii pentru persoane întreţinute cu 50%;
-    Extinderea termenului de aplicare a facilităţilor fiscale la impozitul pe venit pentru sectorul IT;
-    Neimpozitarea cu impozitul pe venit la cota de 4% a veniturilor din granturi neimpozabile;
-    Eliminarea impozitării dividendelor distribuite în folosul persoanelor juridice;
-    Aplicarea impozitului pe venit în mărime de 3% pentru dobânzile obţinute de persoanele fizice;
-   Modificarea regimul TVA în agricultură prin aplicarea unei cote reduse a TVA pentru îngrăşăminte şi fertilizanţi concomitent cu aplicarea aceleiaşi cote a TVA pentru producţia agricolă primară;
-    Reducerea cotei TVA de la 15% la 12% pentru sectorul HORECA;
-    Instituirea mecanismului de subvenţionare a agenţilor economici ce colectează, reciclează şi valorifică ambalajele.

Suplimentar, proiectul de lege conţine propuneri ce vin să consolideze autonomia financiară şi decizională a autorităţilor locale prin:

-   Anularea reducerii de 15% la achitarea impozitului pe bunuri imobiliare;
-   Acordarea dreptului autorităţilor locale din localităţile rurale de a stabili de sine stătător în limitele de la 0,05% până la 0,4% a cotei impozitului pe bunurile imobiliare;
-   Acordarea competenţelor de a stabili taxe locale speciale pentru prestarea serviciilor publice locale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal, în mărimea şi modul stabilit de autorităţile publice locale.

De asemenea, proiectul de lege prevede şi unele măsuri de politică salarială, propuse pentru anul 2021, în special de majorarea sporului cu caracter specific personalului medical cu 30%, alte ajustări ale prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar şi alte acte normative, pentru remedierea problemelor identificate la implementarea legii nominalizate.

Ministerul Finanţelor susţine că proiectul de lege a fost consultat cu autorităţile publice şi asociaţiile de business, fiind recepţionate şi examinate peste 300 de propuneri. Totodată, au fost organizate mai multe şedinţe cu mediul de afaceri şi cu alte părţi interesate în cadrul cărora au fost discutate prevederile proiectului de lege şi propunerile acestora la legislaţia fiscală şi vamală. De asemenea, proiectul de lege a fost discutat în cadrul Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective şi pe platforma Grupului de lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător. 
Similare
RECOMANDĂRI