Proiect: Întreprinderile de stat şi cele municipale de interes public vor fi supuse auditului extern obligatoriu
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Proiect: Întreprinderile de stat şi cele municipale de interes public vor fi supuse auditului extern obligatoriu

Întreprinderile de stat şi cele municipale de interes public vor fi supuse auditului extern obligatoriu. Comisia economie, buget şi finanţe va propune plenului Parlamentului aprobarea în lectura a doua a modificărilor şi completărilor la Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală. 

Potrivit proiectului, situaţiile financiare anuale ale întreprinderilor de stat vor fi supuse auditului extern obligatoriu. Totodată, situaţiile financiare anuale ale întreprinderilor municipale vor fi supuse auditului extern obligatoriu, în cazul în care acestea fac parte din categoria entităţilor mijlocii, a entităţilor mari sau a entităţilor de interes public, în corespundere cu legislaţia contabilă.

De asemenea, se propune a fi modificată una din condiţiile care definesc tranzacţia cu conflict de interese. Astfel, a fost diminuată valoarea tranzacţiei cu conflict de interese de la 400 000 lei la 10 000 mii lei.

Întreprinderile de stat şi municipale vor fi obligate să plaseze pe pagina web oficială şi pe pagina web oficială a fondatorului statutul întreprinderii, regulamentele interne, raportul anual al întreprinderii şi rapoartele de audit.

Raportul anual al întreprinderii va fi plasat pe pagina web în termen de 4 luni de la sfârşitul fiecărui an de gestiune şi va conţine obligatoriu informaţia despre numărul personalului întreprinderii, despre locurile de muncă nou-create şi salariul mediu lunar pe întreprindere. Salariile persoanelor cu funcţii de conducere (fondatori, membri ai consiliilor de administraţie, administratori, membri ai comisiei de cenzori) vor fi indicate separat. Întreprinderea de stat/municipală va satisface interesul public onorând solicitările din partea instituţiilor mass-media şi a societăţii civile în strictă conformitate cu legislaţia cu privire la accesul la informaţie.

Proiectul urmează a fi dezbătut în plenul Parlamentului.

Similare
RECOMANDĂRI