Producătorii agricoli debutanţi îşi vor primi subvenţia în două tranşe
Sursa foto:TVR Moldova Vizualizari:

Producătorii agricoli debutanţi îşi vor primi subvenţia în două tranşe

Sistemul de acordare a plăţilor în avans din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural vizează categoriile de producători agricoli care se încadrează în noţiunea de tânăr fermier şi femeie fermier. În cadrul programului, aceştia vor putea beneficia de sprijin financiar doar o singură dată.

Subvenţiile în avans vor fi acordate în baza proiectelor investiţionale depuse de producătorii agricoli care desfăşoară pentru prima dată o activitate economică în domeniul agroalimentar şi nu sunt afiliaţi unui alt producător agricol. Prevederile se conţin într-un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi procedura de acordare a plăţilor în avans din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, transmite IPN.

Potrivit regulamentului propus, producătorii agricoli debutanţi vor primi subvenţia în două tranşe. Prima parte va constitui 75% din valoarea subvenţiei şi va fi acordată la momentul semnării de către beneficiar a contractului de acordare a sprijinului financiar. Cea de-a doua tranşă de 25% va fi transferată la contul beneficiarului în momentul dării în exploatare a investiţiei, termen care nu poate depăşi 24 de luni.

Valoarea maximă a sprijinului financiar oferit unui solicitant nu va depăşi 650 de mii de lei sau 65 % din valoarea eligibilă a investiţiei, având în vedere că, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de subvenţionare a producătorilor agricoli, pentru categoriile de producători agricoli, tineri fermieri şi femeile fermieri, subvenţia acordată va fi majorată cu 15%.

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului menţionează că se propune crearea a cel puţin trei sute de exploataţii agricole pe perioada implementării prezentului regulament. Un alt obiectiv este creşterea oportunităţilor de ocupare a forţei de muncă şi sporirea veniturilor în mediul rural prin crearea anuală a cel puţin cinci sute de locuri de muncă unice pe perioada implementării prezentului regulament.

Printre obiective se numără şi diversificarea portofoliului de afaceri desfăşurate în mediul rural, prin direcţionarea a 30% din bugetul disponibil finanţării proiectelor de investiţii cu valoarea adăugată localizate în sate sau comune, dar şi asigurarea dezvoltării durabile a mediului rural prin menţinerea a 75% din proiectele finanţate viabile pe parcursul următorilor trei ani.

Pentru implementarea sistemului de acordare în avans a subvenţiei, anual din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural vor fi alocate cel puţin 5%. Pentru anul 2018 valoarea alocărilor vor constitui 45 de milioane de lei.
Similare
RECOMANDĂRI